Skip to main content

ES iniciatyvos

Informacija apie įvairias ES iniciatyvas, pagal kurias jaunimui siūloma finansuojamų galimybių. Sužinok, kaip dalyvauti jaunimo mainuose, savanoriškoje veikloje, studijuoti, dirbti, keliauti arba dalyvauti demokratiniuose procesuose ES.