Skip to main content

EU-initiativ

Få information om EU:s initiativ för unga. Ta reda på hur du kan delta i ungdomsutbyten, volontärarbeta, studera, jobba, resa eller delta i demokratin i EU.