Skip to main content

Pobude EU

Informacije o pobudah EU, ki mladim nudijo možnosti za financiranje. Nasveti za udeležbo v izmenjavah mladih in prostovoljstvu ter za študij, delo, potovanje ali sodelovanje v demokratičnih procesih v EU.