Skip to main content

Iniciatívy EÚ

Oboznámte sa s rôznymi iniciatívami financovanými EÚ, ktoré ponúkajú príležitosti pre mladých ľudí. Zistite, ako sa môžete zúčastniť na mládežníckych výmenných programoch, vykonávať dobrovoľnícku činnosť, študovať, pracovať, cestovať alebo sa zapájať do demokratických procesov v EÚ.