Skip to main content

Regler för ungdomsportalen

Läs reglerna noga – de innehåller viktig information om dina rättigheter och skyldigheter när du använder Europeiska ungdomsportalen och dess tjänster, bland annat Europeiska solidaritetskårens webbplats och mobilapp. Reglerna kan komma att uppdateras, så du bör gå in på sidan med jämna mellanrum.

Ungdomsportalen och dess tjänster ägs och förvaltas av EU-kommissionens generaldirektorat för utbildning, ungdomsfrågor, idrott och kultur.

Inledning

Vi vill gärna att portalen ska hålla en trevlig och vänlig ton och har därför infört några grundläggande regler. Vi kan komma att ändra reglerna vid behov, utan att meddela det i förväg. Alla som använder portalen förväntas följa reglerna. Vi ber dig att läsa igenom dem noga.

Läs mer i kommissionens rättsliga meddelande.

Regler för innehåll

Uppföranderegler och tips för dina inlägg

 • Håll dig till ämnet.
 • Skriv korta rubriker.
 • Försök att uttrycka dig så tydligt som möjligt.
 • Använd bara bilder som du har fullständiga rättigheter till och se till att du har fått tillåtelse av alla som kan identifieras på bilden (läs mer i avsnittet ”Upphovsrätt och tredje parters rättigheter” nedan).
 • Använd inte grovt eller stötande språk.

Nedanstående innehåll bedöms vara olämpligt. Om du lägger ut olämpligt innehåll kan det hända att vi tar bort eller ändrar det och stänger ditt konto.

 • Inlägg som innehåller material eller uttalanden som kränker eller inkräktar på andras offentliga eller privata rättigheter.
 • Inlägg eller bilder med oanständigt, nedsättande, grovt, vulgärt, hatiskt, ofredande, obscent, hädiskt eller hotfullt innehåll. Det gäller t.ex. material som upplevs som stötande, kränkande eller förnedrande av olika folkgrupper, nationaliteter eller religioner eller av sexuella skäl.
 • Inlägg eller bilder som kan utgöra eller uppmuntra till brottslighet, ger upphov till skadeståndsskyldighet eller på annat sätt strider mot lagar och andra regler.
 • Uppenbar reklam för produkter eller tjänster utan vårt tillstånd och utanför sitt rätta sammanhang.
 • Att registrera dig enbart för att lägga ut material eller göra reklam för något för din egen personliga vinning.
 • Att lägga ut andras personuppgifter (t.ex. telefonnummer och adress) i forum.
 • Annat material som vi anser vara olämpligt.
 • Länkar till något av ovanstående.

Allt innehåll som användarna lägger ut speglar upphovsmannens åsikter. EU tar inget ansvar för andras material. 

Var alltid hövlig och respektfull mot alla andra användare, även om ni inte är överens.

De här reglerna täcker de flesta situationer, men vi kan inte förutse allt. Vi förbehåller oss därför rätten att på olika sätt försöka undvika störningar och se till att portalen och dess tjänster inte missbrukas.

Upphovsrätt och tredje parters rättigheter

Genom att skicka in text, videoklipp, bilder eller annat material garanterar du att du har rättigheter till materialet och att det inte inkräktar på tredje parters rättigheter, t.ex. upphovsrätt, rätten till personlig integritet eller bildrättigheter.  

Genom att skicka in ett inlägg ger du EU en icke-exklusiv, royaltyfri, permanent och världsomfattande licens att använda materialet i samband med sina program och initiativ. EU får bland annat lagra, återge, ändra, skapa härledda verk, visa, trycka, publicera, sprida, sända, kommunicera till allmänheten eller på annat sätt offentliggöra materialet oavsett format, medium och språk, även på nätet och i sociala medier.

Om materialet innehåller verk av någon annan (t.ex. musik, arkitektritningar eller foton) måste du ha fått alla nödvändiga rättigheter så att EU kan använda materialet enligt ovan. EU har rätt att begära bevis på tredje parters rättighetsklarering. Du tar fullt ansvar för den skada eller förlust som kan uppstå om tredje parters rättigheter kränks.

När EU använder materialet kommer upphovsmannen alltid att anges.

Genom att skicka in ett inlägg lovar du följande: i) Du har fått ett skriftligt medgivande från alla identifierbara personer och, om det gäller en minderårig (i allmänhet barn under 16, men det kan variera mellan länderna), ett skriftligt medgivande från föräldrarna/vårdnadshavarna. ii) Materialet kommer inte att leda till några klagomål, kränka någons personliga integritet, inkräkta på tredje parts rättigheter och/eller intressen, leda till någon typ av krav eller bryta mot några lagar eller regler. Det är ditt ansvar att se till att du har fått nödvändiga medgivanden. Du måste spara alla medgivanden eftersom du kan bli ombedd att visa att berörda personer har gett sitt samtycke. Om du skickar in material som du inte har tillstånd att använda bär du ansvaret för följderna.

Du står själv för eventuella kostnader för att ta fram innehåll till dina inlägg.

Rapportera regelbrott

Om du anser att någon bryter mot ungdomsportalens policy och användarvillkor ber vi dig att rapportera det via sidan ”Kontakta oss” eller via funktionen ”Anmäl inlägget” i mobilappen.

Disciplinära åtgärder

Vi förbehåller oss rätten att kontrollera alla inlägg och radera eller ändra inlägg som inte följer reglerna. Det gäller även inlägg som kan orsaka driftsstörningar eller andra tekniska problem.

Vi förbehåller oss rätten att tillfälligt eller permanent blockera eller stänga av användarkonton om vi anser det nödvändigt, utan att meddela det på förhand.

Om du anser att du har blivit orättvist behandlad ska du kontakta oss direkt. Använd då den mejladress du använde för att lägga ut materialet, eller ditt medlemsnummer i Europeiska solidaritetskåren. Vi diskuterar inte din eventuella avstängning med allmänheten.

Upphovsrätt: Bilderna på webbplatsen (utom de som användarna skickar in) tillhör ©Europeiska kommissionen eller dess leverantörer.

©Europeiska unionen 2014–2020. Återgivning är tillåten med angivande av källan, om inget annat anges. I de fall förhandstillstånd krävs för att återge eller använda texter eller annat material (ljud, bilder, datorprogram osv.) ska tillståndet ha företräde före det ovannämnda allmänna tillståndet och alla begränsningar av användningen ska anges tydligt.