Skip to main content

Европейски корпус за солидарност

Силата на съвместния подход

Young person icon
За млади хора

Виж информация как да участваш, да се регистрираш и да влезеш в личния си профил


Organisation icon
За организации

Вижте информация как да участвате и да влезете на портала за организации


За контакти

В нашия наръчник за Европейския корпус за солидарност би трябвало да намерите това, което ви е необходимо. 

Ако не успявате, свържете се с:

Все още имате въпроси? Можете да се свържете с Европейската комисия.

- знака за качество (за международни организации или европейски мрежи)

- доброволческите екипи във високоприоритетни области 

Най-новите възможности на Европейския корпус за солидарност

Виж последните новини