Skip to main content

Европейски корпус за солидарност

Силата на съвместния подход

Young person icon
За млади хора

Виж информация как да участваш, да се регистрираш и да влезеш в личния си профил


Organisation icon
За организации

Вижте информация как да участвате и да влезете на портала за организации


Полезни връзки

Евродеск 

Мрежа, която популяризира възможности за млади хора да отидат в чужбина, за да учат и да се превърнат в активни европейски граждани. 

Тя се състои от национални координатори, свързани с над 1600 местни доставчици на информация в 36 европейски държави. 

Младежки ресурсни центрове SALTO

Група от 6 центъра в различни държави от ЕС, които насърчават и подкрепят работата с младежта, като предлагат обучение, инструменти и съвременни стратегии. Всеки център насочва усилията си към конкретна тема или регион:

Ресурсен център на Европейския корпус за солидарност

Осигурява подкрепа за националните агенции, центровете SALTO и бенефициерите на безвъзмездни средства по практически въпроси, свързани с корпуса.

Youthpass

Инструмент, който дава възможност за получаване на официално признание за всяко неформално и информално учене по време на участие в младежки проекти (повече информация).

Europeers

Мрежа от млади хора, които вече са придобили известен европейски опит чрез програмата на ЕС за младежта („Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност) и искат да споделят наученото с вас, техните връстници.

Европейска мрежа за солидарност

Европейската мрежа за солидарност (EuSN) е млада общност, създадена през пролетта на 2019 г. Нейните членове са обединени от общ интерес и визия за създаване на европейска мрежа, в която всички работят заедно с цел подобряване на опита на младите участници в корпуса.