Skip to main content

Европейски корпус за солидарност

Силата на съвместния подход

За инициативата

Вашата организация може да има право да кандидатства за финансиране от Европейския корпус за солидарност за разработването на проекти за благото на общностите и обществото като цяло. Работим с широк кръг от организации, активни в области като:

 • насърчаване на демократичното участие
 • борба срещу социалното изключване
 • опазване на природата
 • насърчаване на здравето и благосъстоянието
 • подкрепа за образованието и обучението
 • работа с мигрантски общности. 
 • укрепване на капацитета и устойчивостта на уязвими или засегнати от бедствия общности в регионите на трети държави, в които се извършват дейности и операции за хуманитарна помощ
 • подобряване на готовността при бедствия и намаляване на риска от бедствия в съответните региони.

Ако проектът ви бъде одобрен, ще получите достъп чрез портала на Европейския корпус за солидарност до резерв от мотивирани млади хора на възраст между 18 и 30 години (35 за доброволчеството за хуманитарна помощ). Вашата организация ще може да представя възможности или да търси и да се свързва с потенциални участници. 

Финансирането от Европейския корпус за солидарност има няколко предимства за вашата организация. То може:

 • да ви даде възможност да правите повече
 • да ви помогне да разчитате на уменията и ентусиазма на силно мотивирани млади хора
 • да ви даде възможност да осъществявате връзка с млади хора, като им предлагате полезен опит с учебна цел
 • да внесе свежи идеи във всекидневната работа на вашата организация
 • да изгради по-силни връзки с местната общност. 

Европейският корпус за солидарност може да подкрепя:

Доброволческо направление

 • Доброволчески дейности

– индивидуални
– в екипи
– доброволчески екипи във високоприоритетни области

 • Проекти за солидарност
 • Доброволчество в рамките на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ (доброволческа дейност за хуманитарна помощ) в регионите на трети държави, в които се осъществяват дейности и операции за хуманитарна помощ