Skip to main content

Evropska solidarnostna enota

Močnejši skupaj

O enoti

Vaša organizacija je morda upravičena do finančne podpore evropske solidarnostne enote za razvoj projektov, ki koristijo skupnosti in družbi kot celoti. Sodelujemo s številnimi organizacijami, ki delujejo na različnih področjih, denimo:

 • spodbujanje demokratične udeležbe
 • boj proti socialni izključenosti
 • varstvo narave
 • spodbujanje zdravja in dobrega počutja
 • spodbujanje izobraževanja in usposabljanja
 • delo z migrantskimi skupnostmi 
 • krepitev zmogljivosti in odpornosti ranljivih skupnosti ali skupnosti, ki so jih prizadele nesreče, v tistih regijah tretjih držav, v katerih potekajo dejavnosti in operacije humanitarne pomoči
 • krepitev pripravljenosti na nesreče in zmanjševanje tveganja nesreč v teh regijah

Če bo vaš projekt odobren, boste prek portala evropske solidarnostne enote imeli dostop do motiviranih mladih ljudi, starih od 18 do 30 let (35 let za prostovoljstvo na področju humanitarne pomoči). Vaša organizacija bo lahko objavljala priložnosti, iskala morebitne udeležence in z njimi vzpostavila stik. 

Finančna podpora evropske solidarnostne enote vaši organizaciji zagotavlja več prednosti. Pomaga vam lahko:

 • izboljšati učinkovitost
 • izkoristiti spretnosti in znanje ter zavzetost visoko motiviranih mladih
 • povezati se z mladimi in jim omogočiti pomembno učno izkušnjo
 • dobiti sveže ideje za vsakodnevno delo vaše organizacije
 • vzpostaviti močnejše vezi z lokalno skupnostjo 

Evropska solidarnostna enota lahko podpre:

Sklop prostovoljstva

 • Prostovoljske dejavnosti

– individualne
– skupinske
– prostovoljske skupine na prednostnih področjih

 • Solidarnostni projekti
 • Prostovoljstvo v okviru Evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč (prostovoljstvo za humanitarno pomoč) v regijah tretjih držav, v katerih potekajo dejavnosti in operacije humanitarne pomoči