Skip to main content

Det europæiske solidaritetskorps

Stærkere i fællesskab

Om det europæiske solidaritetskorps

Din organisation kan være berettiget til at ansøge om finansiering under Det Europæiske Solidaritetskorps til udviklingen af projekter, der er til gavn for lokalsamfund og samfundet som helhed. Vi samarbejder med en lang række organisationer, der er aktive på områder som:

 • fremme af demokratisk deltagelse
 • bekæmpelse af social udstødelse
 • naturbeskyttelse
 • fremme af sundhed og trivsel
 • fremme af uddannelse
 • arbejde med migrantsamfund. 
 • opbygning af kapaciteten og modstandsdygtigheden i sårbare og katastroferamte samfund i de regioner i tredjelande, hvor der foregår humanitære bistandsaktiviteter
 • styrkelse af katastrofeberedskabet og mindskelse af katastroferisikoen i disse regioner.

Hvis dit projekt bliver godkendt, får du adgang til en pulje af motiverede unge mellem 18 og 30 år på portalen for det europæiske solidaritetskorps. Din organisation kan opslå muligheder eller søge og komme i kontakt med potentielle deltagere. 

Finansiering under det europæiske solidaritetskorps har flere fordele for din organisation. Det kan:

 • muliggøre en større indsats
 • hjælpe dig med at udnytte højt motiverede unges færdigheder og entusiasme
 • give dig mulighed for at knytte forbindelser til unge ved at tilbyde dem meningsfuld erfaring
 • bringe friske idéer ind i din organisations daglige arbejde
 • skabe en stærkere tilknytning til lokalsamfundet. 

Det europæiske solidaritetskorps kan støtte:

Frivilligt arbejde

 • Typer af frivilligt arbejde

- Individuelt frivilligt arbejde
- Frivilligt arbejde i teams
- Frivilligt arbejde i teams i højt prioriterede områder

 • Solidaritetsprojekter
 • Frivilligt arbejde under Det Frivillige Europæiske Korps for Humanitær Bistand (frivilligt arbejde inden for humanitær bistand) i de regioner i tredjelande, hvor der allerede foregår humanitære bistandsaktiviteter