Skip to main content

Det europæiske solidaritetskorps

Stærkere i fællesskab

IT-værktøj – Organisationsportalen (PASS)

Dette er beregnet på at hjælpe din organisation med at søge efter og rekruttere deltagere i det europæiske solidaritetskorps til de aktiviteter, I ønsker at gennemføre.

Først skal din organisation godkendes under et af de EU-programmer, der er tilknyttet det europæiske solidaritetskorps.

Når den er blevet godkendt, skal du vælge en af følgende muligheder for at begynde at bruge organisationsportalen (PASS), alt efter hvilket program din organisation er tilknyttet.

  1. Har din organisation et kvalitetsmærke? Hvis ja, kan personalet (angivet i afgørelsen om tildeling af kvalitetsmærket) automatisk få adgang til organisationsportalen med deres eksisterende EU Login-konto. Din organisation kan tjekke, hvilke medarbejdere der er angivet i denne afgørelse, ved at kontakte det nationale agentur.
  2. Er din organisation akkrediteret under Erasmus+/Den Europæiske Volontørtjeneste (EVS)? Hvis ja, kan personalet (angivet i EVS-akkrediteringen) automatisk få adgang til organisationsportalen (PASS) med deres eksisterende EU Login-konto. Din organisation kan tjekke, hvilke medarbejdere der er angivet i EVS-akkrediteringen, ved at kontakte det nationale agentur.
  3. Er din organisation certificeret under EU-bistandsfrivillige? En sådan certificering betyder, at personalet (der er tilknyttet programmet EU-bistandsfrivillige) også automatisk får adgang til organisationsportalen (PASS) med deres eksisterende EU Login-konto.
  4. Er din organisation godkendt under nogen af de andre tilknyttede EU-programmer? Hvis ja, skal den:

1. beslutte, hvilke medarbejdere der skal have tilladelse til at bruge organisationsportalen (PASS)

2. give nærmere oplysninger om disse medarbejdere til det generaldirektorat i Europa-Kommissionen, som er ansvarligt for det program, organisationen er tilknyttet

3. sikre, at disse medarbejdere har deres egen EU Login-konto, der er knyttet til de e-mailadresser, generaldirektoratet har fået oplyst.

Alle autoriserede brugere skal så tilgå organisationsportalen (PASS) med deres EU Login-konto, som autentificerer dem i systemet. 
/!\ For at blive autentificeret gennem EU Login-skal organisationerne bruge de e-mailadresser, der er knyttet til deres akkreditering. 

Teknisk bistand og brugervejledning til organisationsportalen (PASS)

Har du brug for hjælp til at få adgang til eller bruge organisationsportalen (PASS)? Download den seneste version af brugervejledningen til organisationsportalen (PASS). Alternativt kan du logge ind på organisationsportalen (PASS) og tilgå den direkte.