Skip to main content

Det europæiske solidaritetskorps

Stærkere i fællesskab

Solidaritetskorpsets kvalitetsmærke

Det europæiske solidaritetskorps' kvalitetsmærke certificerer, at en organisation, der deltager i korpset, er i stand til at skabe de nødvendige betingelser for unges deltagelse i solidaritetsaktiviteter.

Den deltagende organisation skal overholde de principper og kvalitetsstandarder, der er fastsat i programvejledningen.

En organisation kan ansøge om et kvalitetsmærke for frivilligt arbejde med en støtterolle og/eller værtsrolle. Siden 2021 har endnu et kvalitetsmærke (kvalitetsmærket for ledende organisationer) gjort det muligt for indehaverne at ansøge om finansiering på en forenklet måde.

Kvalitetsmærket giver en ansøgerorganisation adgang til det europæiske solidaritetskorps' finansieringsmuligheder og en pulje af motiverede unge.

Du kan til enhver tid bruge disse ansøgningsskemaer (ESC50) til at ansøge om et kvalitetsmærke. De nationale agenturer er ca. otte uger om at behandle ansøgningerne. Når først din organisation har sit kvalitetsmærke, forbliver mærket gældende i hele det aktuelle 2021-2027-programs varighed.

Kvalitetsmærket giver din organisation adgang til organisationsportalen (tidligere kendt som PASS, "Placement Administration and Support System", der kunne tilgås fra det europæiske solidaritetskorps' portal). Du kan bruge portalen til at offentliggøre de muligheder, du kan tilbyde unge, og/eller til at søge efter potentielle deltagere.

Der er ikke behov for et kvalitetsmærke for solidaritetsprojekter.

Der er behov for en anden type kvalitetsmærke for at deltage i Det Frivillige Europæiske Korps for Humanitær Bistand. 

Organisationer, der er etableret i et EU-land eller et tredjeland, der er associeret med programmet

Organisationer, der er etableret i et tredjeland, som er associeret med programmet

  • Landene i det vestlige Balkan og Liechtenstein skal sende ansøgningen til centret for støtte til avancerede lærings- og uddannelsesmuligheder, SALTO South-East Europe
  • Landene i Det Østlige Partnerskab, Rusland og Norge skal sende ansøgningen til SALTO Eastern Europe and the Caucasus
  • Landene i det sydlige Middelhavsområde skal sende ansøgningen til SALTO EuroMed

Du kan benytte følgende kilder til at finde partnerorganisationer: