Skip to main content

Eiropas Solidaritātes korpuss

Kopā mēs varam.

Kvalitātes zīme

Eiropas Solidaritātes korpusa kvalitātes zīme apliecina, ka organizācija, kas piedalās korpusā, spēj nodrošināt jauniešiem nepieciešamos apstākļus, lai viņi varētu piedalīties solidaritātes darbībās.

Dalīborganizācijai ir jāievēro programmas vadlīnijās izklāstītie principi un kvalitātes standarti.

Organizācija var pieteikties brīvprātīgā darba kvalitātes zīmei atbalstītāja un/vai uzņēmēja funkcijā. Kopš 2021. gada jauna veida kvalitātes zīme (vadošās organizācijas kvalitātes zīme) ļauj tās turētājiem pieteikties finansējumam vienkāršotā veidā.

Kvalitātes zīme ļauj organizācijām piekļūt Eiropas Solidaritātes korpusa iespējām un motivētu jauniešu tīklam.

Varat izmantot šīs veidlapas (ESC50), lai jebkurā laikā pieteiktos kvalitātes zīmei. Nacionālajām aģentūrām ir vajadzīgas aptuveni 8 nedēļas, lai apstrādātu pieteikumus. Kad organizācija ir saņēmusi kvalitātes zīmi, tā paliek spēkā visu pašreizējās 2021.–2027. gada programmas darbības laiku.

Kvalitātes zīme ļauj jūsu organizācijai piekļūt organizācijas portālam (iepriekš saukts par “darba norīkojumu administrēšanas un atbalsta sistēmu” (PASS), kurai var piekļūt no Eiropas Solidaritātes korpusa portāla). Izmantojiet portālu, lai izsludinātu iespējas, ko piedāvājat jauniešiem, un/vai lai meklētu potenciālos dalībniekus.

Solidaritātes projektiem kvalitātes zīme nav nepieciešama.

Savukārt, lai piedalītos Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusā, ir vajadzīga cita veida kvalitātes zīme. 

Organizācijas, kas izveidotas ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī:

  • piesakieties tās valsts aģentūrā, kurā pieteikuma iesniedzēja organizācija ir izveidota

Organizācijas, kas izveidotas programmas neasociētajā trešā valstī:

Lai atrastu partnerorganizācijas, izmantojiet šādus avotus: