Skip to main content

Eiropas Solidaritātes korpuss

Kopā mēs varam.

Principi

Rīcības principi

Šeit aprakstītie rīcības principi ir vispārīgi, un to mērķis ir aptvert daudzos un dažādos potenciālos dalībniekus, organizācijas un vidi, kurā īstenojamas aktivitātes. Tie ir jāpielāgo katras aktivitātes specifiskajai videi un apstākļiem.

Gados jaunu dalībnieku ievērībai

Organizācijas ir veltījušas daudz laika, enerģijas un resursu, lai organizētu aktivitāti, kurā vēlies piedalīties. Izturies ar cieņu pret viņu centieniem, kā arī vietējām kopienām un cilvēkiem, kurus tieši skar aktivitātes.

Uzņemošo organizāciju ievērībai

Dalībnieki bieži nāk ar savām idejām, pārliecību un gaidām. Ņemiet vērā šos aspektus, jo jūs esat atbildīgi par dalībnieku uzņemšanu cieņpilnā un drošā vidē. 

Personīgā apņemšanās

 • Kā jaunam dalībniekam tev jāievēro šādi principi:
 • apņemos ievērot solidaritātes, cilvēka cieņas un cilvēktiesību principus un veicināt taisnīgu un vienlīdzīgu sabiedrību, kurā valda plurālisms, tolerance, taisnīgums, solidaritāte un līdztiesība un kurā nav diskriminācijas,
 • vēlos stiprināt cilvēku solidaritāti, respektējot viņu kultūru un tradīcijas; mūsu mērķis ir veidot kopienu, kurā valda kopīga atbildība un savstarpējs atbalsts,
 • vēlos sniegt būtisku ieguldījumu sabiedrības labā un rīkoties pēc solidaritātes, sadarbības un savstarpējas saprašanās principiem,
 • nedarīšu neko, kas varētu pakļaut briesmām citus vai mani pašu.

Praktiski jautājumi

 • Reģistrēšanās korpusā ir brīvprātīga, un tu jebkurā brīdī vari dzēst savu kontu.
 • Vari noraidīt jebkuru piedāvājumu piedalīties korpusa aktivitātēs, un tas neietekmēs tavas iespējas saņemt citus piedāvājumus nākotnē.
 • Tev nevar prasīt maksu par piedalīšanos aktivitātē.
 • Gan pirms norīkojuma, gan norīkojuma laikā tu saņemsi skaidru informāciju par veicamajiem uzdevumiem un (vajadzības gadījumā) atbilstošu apmācību un lingvistisko atbalstu.
 • Piekrītot piedalīties aktivitātē, tev jāparaksta līgums ar uzņēmēju organizāciju, kurā sīki izklāstīti konkrētās aktivitātes nosacījumi.
 • Tev jāievēro uzņemošās organizācijas noteikumi, struktūra un prakse (tas var būt nepieciešams, lai aizsargātu tavu veselību, drošību un cieņu). 
 • Tev jāievēro uzņēmējas valsts tiesību akti.
 • Pēc aktivitātes beigām tu saņemsi Eiropas Solidaritātes korpusa sertifikātu, kas apliecina tavu dalību.