Skip to main content

Eiropas Solidaritātes korpuss

Kopā mēs varam.

Brīvprātīgais darbs

Lielākā daļa Eiropas Solidaritātes korpusa piedāvāto iespēju ir pārrobežu brīvprātīgā darba aktivitātes. 

Šie projekti ir lieliska iespēja palīdzēt tur, kur tas nepieciešams, apgūt jaunas prasmes, pavadīt laiku ārzemēs, iespējams, apgūt valodu un, pilnīgi noteikti, — atgriezties mājās ar neaizmirstamām atmiņām. 

Projekti aptver plašu jautājumu loku (tādus kā vide, veselība, iekļautība, digitālās tehnoloģijas, kultūra, sports), tāpēc tu noteikti atradīsi kaut ko savām interesēm un prasmēm atbilstošu.

Vari izvēlēties brīvprātīgo darbu veikt individuāli vai grupā.

Individuāls brīvprātīgais darbs

 • Ilgums no 2 līdz 12 mēnešiem,
 • pilna laika darbs (no 30 līdz 38 stundām nedēļā), 
 • ļauj tev piedalīties tādas organizācijas ikdienas darbā, kas aktīvi sniedz labumu vietējai kopienai, 
 • parasti ir pārrobežu — t. i., tiek veikts citā valstī, kas nav tava dzīvesvietas valsts (lai gan tas var būt arī tavā valstī; tādā gadījumā tos sauc par “iekšzemes” projektiem), 
 • atsevišķos gadījumos tu vari piedalīties uz īsāku laiku (no 2 nedēļām līdz 2 mēnešiem), piemēram, ja esi dalībnieks, kuram ir mazāk iespēju, vai persona ar invaliditāti.

Brīvprātīgais darbs grupā 

Ja nevari uzņemties saistības uz ilgu laiku, bet tomēr vēlies palīdzēt kopienai, aplūko iespējas darboties brīvprātīgo grupā. Tas nozīmē:

 • Ilgums no 2 nedēļām līdz 2 mēnešiem,
 • pilna laika darbs (no 30 līdz 38 stundām nedēļā),
 • tu darbojies brīvprātīgo grupā ar cilvēkiem no vismaz 2 dažādām valstīm,
 • grupā būs 10 līdz 40 brīvprātīgo, un tajā darbosies jaunieši ar mazākām iespējām,
 • parasti tas ir darbs ārzemēs, lai gan tas var būt arī tavā izcelsmes valstī.

Atbalsta organizācijas un uzņemošās organizācijas

Ja dodies uz ārzemēm, lai piedalītos individuālā brīvprātīgajā darbā, ir iesaistītas divas organizācijas: 

 • atbalsta organizācija, kas atrodas tavā izcelsmes valstī, palīdzēs tev sagatavoties pieredzei ārzemēs (agrāk to sauca par “nosūtošo organizāciju”), 
 • uzņemošā organizācija, kura tevi uzņems un palīdzēs tev galamērķa valstī. 

Potenciālo atbalsta organizāciju vari meklēt datubāzē, kurā ietvertas akreditētās organizācijas / organizācijas ar kvalitātes zīmi.

/!\ Ja grasies darboties brīvprātīgo grupā, tev nav vajadzīga atbalsta organizācija.

Kas var veikt brīvprātīgo darbu?

Eiropas Solidaritātes korpusa brīvprātīgā darba aktivitātēs var piedalīties 18–30 gadus veci jaunieši, kas dzīvo programmas valstīs un partnervalstīs.

Kas ir iekļauts?

 • Tev ir nodrošināta papildu apdrošināšana.
 • Tu vari piekļūt dažādiem atbalsta pakalpojumiem, piemēram, lingvistiskajam atbalstam un apmācībai.
 • Tiek segtas tavas pamatizmaksas (ceļa izdevumi no tavas izcelsmes vietas līdz aktivitātes norises vietai un atpakaļceļa izdevumi, izmitināšana un pārtika).
 • Tu saņemsi arī nelielu piemaksu personīgajiem izdevumiem (3–6 eiro dienā atkarībā no valsts).
 • Ja tev ir īpašas vajadzības (piemēram, invaliditāte), var tikt segtas arī ar to saistītās izmaksas.

/!\ Šādas izmaksas tiek segtas brīvprātīgajiem, kas piedalās Eiropas Solidaritātes korpusa aktivitātēs. 
Ja tevi korpusa portālā ir atlasījusi organizācija, kas saņem finansējumu no Eiropas Solidaritātes korpusa pirmā posma 8 finansēšanas programmām, uz tavu aktivitāti attiecas minētās finansēšanas programmas noteikumi un procedūras, un ne visi iepriekš minētie pakalpojumi attieksies uz tevi. Ielūkojies bieži uzdotajos jautājumos (BUJ) par papildu finansēšanas programmām, kas atbalsta Eiropas Solidaritātes korpusu.

Kā reģistrēties? 

Lai sāktu reģistrāciju: 

Pirmo reizi reģistrējoties, pirms profila izveides tev būs jāizveido pieteikšanās konts (EU Login, Eiropas Komisijas lietotāju autentificēšanas pakalpojums).

Kad tavs profils būs izveidots, tu varēsi piekļūt savam infopanelim, no kura varēsi pieteikties uz izsludinātajām iespējām, piekļūt vispārējai apmācībai tiešsaistē, piedalīties konkursos, aplūkot iegūtos sertifikātus un veikt daudzas citas darbības. 

/!\ Reģistrēšanās korpusā negarantē, ka tu piedalīsies aktivitātē.