Skip to main content

Európsky zbor solidarity

Sila jednoty

Dobrovoľnícka činnosť

Európsky zbor solidarity ponúka väčšinou príležitosti na cezhraničné dobrovoľnícke činnosti. 

Tieto projekty sú vynikajúcou príležitosťou pomáhať tam, kde je to potrebné, osvojiť si nové zručnosti, stráviť čas v zahraničí, možno sa aj naučiť jazyk – a vrátiť sa s nezabudnuteľnými spomienkami. 

Projekty sú zamerané na širokú škálu otázok a problémov (napr. životné prostredie, zdravie, začlenenie, digitálne technológie, kultúra či šport), preto si určite nájdeš niečo, čo ťa bude zaujímať alebo bude zodpovedať tvojim východiskovým znalostiam.

Môžeš sa rozhodnúť pre individuálne alebo tímové dobrovoľníctvo.

Individuálne dobrovoľníctvo

 • môže trvať od 2 do 12 mesiacov,
 • je na plný pracovný čas (30 až 38 hodín týždenne), 
 • umožňuje zúčastňovať sa na každodenných činnostiach organizácie, ktoré sú aktívnym prínosom pre miestnu komunitu, 
 • je zvyčajne „cezhraničné“ – t. j. prebieha v inej krajine než v tej, v ktorej žiješ (aj keď môže prebiehať aj tam – vtedy hovoríme o „vnútroštátnych“ projektoch), 
 • v niektorých prípadoch sa môžeš zapojiť na kratšie obdobie (od 2 týždňov do 2 mesiacov) – napríklad účastníci, ktorí majú menej príležitostí alebo zdravotné postihnutie.

Tímové dobrovoľníctvo 

Ak sa nemôžeš zaviazať na dlhé obdobie a aj napriek tomu chceš pomáhať komunite, pozri sa na tímové dobrovoľníctvo:

 • môže trvať od 2 týždňov do 2 mesiacov,
 • je na plný pracovný čas (30 až 38 hodín týždenne),
 • budeš vykonávať dobrovoľnícku činnosť s ľuďmi z aspoň 2 ďalších krajín,
 • skupina bude mať 10 až 40 dobrovoľníkov a budú ju tvoriť ľudia, ktorí majú menej príležitostí,
 • zvyčajne sa vykonáva v zahraničí, ale môže prebiehať aj v tvojej domovskej krajine.

Podporné a hostiteľské organizácie

Ak odchádzaš do zahraničia za individuálnou dobrovoľníckou činnosťou, do tohto procesu sú zapojené dve organizácie: 

 • podporná organizácia – so sídlom v tvojej domovskej krajine, ktorá ti pomôže pripraviť sa na zahraničnú skúsenosť (pôvodne sa označovala ako „vysielajúca organizácia“), 
 • hostiteľská organizácia – prijme ťa a pomôže ti v cieľovej krajine. 

V prípade potreby môžeš podpornú organizáciu vyhľadať v databáze akreditovaných organizácií/organizácií so značkou kvality.

/!\ Ak sa zúčastňuješ na tímovom dobrovoľníctve, nepotrebuješ podpornú organizáciu.

Kto sa môže stať dobrovoľníkom?

Do dobrovoľníckych činností Európskeho zboru solidarity sa môžu zapojiť ľudia vo veku od 18 do 30 rokov, ktorí majú pobyt v krajinách zapojených do programu a v partnerských krajinách.

Čo rozhodnutie zahŕňa?

 • Si krytý doplnkovým poistením.
 • Máš prístup k celému radu podporných služieb, ako napríklad jazyková podpora a školenia.
 • Budú kryté tvoje základné náklady (cestovanie na miesto výkonu projektu a späť, ubytovanie a strava).
 • Dostaneš aj malý príspevok na osobné výdavky (vo výške 3 až 6 EUR na deň v závislosti od krajiny).
 • Ak máš osobitné potreby (napr. zdravotné postihnutie), môžu byť kryté aj tieto náklady.

/!\ Toto krytie sa vzťahuje na dobrovoľníkov vykonávajúcich činnosti Európskeho zboru solidarity. 
Ak si ťa cez portál zboru vyberie organizácia, ktorá je financovaná prostredníctvom jedného z 8 programov financovania prvej fázy Európskeho zboru solidarity, na tvoju činnosť sa uplatňujú pravidlá a postupy daného programu financovania a nebudú ti k dispozícii všetky služby uvedené vyššie. Informácie o ďalších programoch financovania na podporu Európskeho zboru solidarity nájdeš v často kladených otázkach (často kladené otázky).

Registrácia 

Ak chceš začať s registráciou: 

Pri prvej registrácii budeš požiadaný, aby si si pred vytvorením profilu vytvoril účet (EU Login, služba autentifikácie používateľa poskytovaná Európskou komisiou).

Po vytvorení profilu budeš mať prístup k osobnému panelu, z ktorého sa môžeš uchádzať o inzerované príležitosti a zúčastňovať sa na súťažiach, máš prístup k všeobecnému online školeniu, môžeš si zobraziť vlastné certifikáty a ešte oveľa viac. 

/!\ Registrácia do zboru nie je zárukou účasti na činnosti.