Skip to main content

Európsky zbor solidarity

Sila jednoty

Young person icon
Mladí ľudia

Viac informácií o tom, ako sa zúčastniť, zaregistrovať sa a získať prístup k osobnému účtu


Organisation icon
Organizácie

Viac informácií o tom, ako sa zúčastniť a získať prístup k portálu pre organizácie.


O nás

Máš 18 až 30 rokov a hľadáš príležitosti na pomoc širšej komunite v Európe aj mimo nej?

Môžeš tak urobiť s financovaním a podporou Európskeho zboru solidarity, ktorý mladým ľuďom umožňuje účasť na projektoch prínosných pre komunity v zahraničí alebo v ich domovskej krajine. 

Tieto projekty ponúkajú inšpiratívne a obohacujúce skúsenosti, ako aj príležitosť dosiahnuť zmenu a zároveň rozvíjať svoje zručnosti a kompetencie. 

Čo teda môžeš urobiť?

Vo všeobecnosti sa môžeš zapojiť do týchto činností: 

Môžu sa týkať širokej škály oblastí – vzdelávania a odbornej prípravy, občianstva a demokratickej účasti, ochrany životného prostredia a prírody, migrácie, kultúry, humanitárnej pomoci a mnohých ďalších. 

Ako to funguje?

Finančné prostriedky z Európskeho zboru solidarity sa poskytujú vo forme grantov pre organizácie, a to prostredníctvom výzvy na predkladanie návrhov. 

Mladí ľudia, ktorí sa chcú zapojiť do takýchto činností, sa musia zaregistrovať na portáli Európskeho zboru solidarity. Portál Európskeho zboru solidarity predstavuje miesto, kde sa títo mladí ľudia môžu spojiť s organizáciami, ktoré získali grant, s cieľom realizovať činnosti.

Kto riadi zbor?

Európsky zbor solidarity riadi Európska komisia.

Jeho činnosti na mieste realizujú rôzne orgány: