Skip to main content

Europeiska solidaritetskåren

Samarbete ger styrka

Young person icon
Jag är en person

Läs mer om hur du deltar, registrerar dig och loggar in på ditt personliga konto


Organisation icon
Vi är en organisation

Läs mer om hur din organisation deltar och loggar in på organisationsportalen


Om kåren

Är du mellan 18 och 30 och söker möjligheter att hjälpa till i samhället, i eller utanför EU?

Då kan du gå med i Europeiska solidaritetskåren som är till för unga som vill jobba i projekt som gynnar samhället, antingen utomlands eller i hemlandet. Via kåren får du stöd och ett ekonomiskt bidrag. 

Att delta i kåren kan bli en inspirerande och lärorik erfarenhet där du kan bidra till förändring och samtidigt utveckla dina kunskaper och färdigheter. 

Vad kan du göra?

Du kan välja mellan 

Projekten kan handla om många olika områden – utbildning, medborgarskap och demokratiskt deltagande, miljö och naturskydd, migration, kultur, humanitärt bistånd och mycket annat. 

Hur går det till?

Europeiska solidaritetskåren ger bidrag till organisationer genom ansökningsomgångar. 

Du som vill delta måste registrera dig på Europeiska solidaritetskårens portal. På portalen kan du hitta erbjudanden från organisationer och kontakta andra kårmedlemmar.

Vem ansvarar för kåren?

Europeiska solidaritetskåren sköts av EU-kommissionen.

Den genomförs på fältet av en rad olika organ: