Skip to main content

Europeiska solidaritetskåren

Samarbete ger styrka

Kontaktuppgifter till de nationella programkontoren

Europeiska kommissionen sköter Europeiska solidaritetskåren tillsammans med de nationella programkontoren. Målet är att arbetet ska bedrivas så nära deltagarna som möjligt och att samarbetet mellan olika länder ska löpa smidigt.

De nationella programkontoren finns i programländerna och gör följande:

  • Informerar om programmet
  • Väljer ut vilka projekt som ska finansieras
  • Följer och utvärderar programmet
  • Hjälper sökande och deltagare
  • Samarbetar med andra nationella programkontor och kommissionen
  • Marknadsför Europeiska solidaritetskåren
  • Sprider goda exempel och utbyter bästa praxis

Om du vill kontakta ditt nationella programkontor klickar du på landet nedan för att se de fullständiga kontaktuppgifterna.

OeAD-GmbH - Agentur für Bildung und Internationalisierung
Ebendorferstraße 7
AT-1010 Wien
Austria
+43 1 53408605
jugend@oead.at
www.solidaritaetskorps.at

NA-kod: AT01

YIA-BEDE – Jugendbüro der Deutschsprachigen Gemeinschaft V.o.G.
Brauereihof 2
B-4700 Eupen
Belgien
+32 8 756 09 79
info@jugendbuero.be
http://www.solidaritaetskorps.be/ 

NA-kod: BE03

YIA-BEFR – BIJ –– Bureau International Jeunesse (BIJ)
18, Rue du Commerce
B-1000 Bruxelles
Belgien
+32 2 219 09 06
bij@cfwb.be
http://www.lebij.be/ces

NA-kod: BE04

YIA-BEFL – JINT
Grétrystraat 26
B-1000 Brussel
Belgien
+32 2 209 07 20
jint@jint.be
www.europeansolidaritycorps.be

NA-kod: BE05

Human Resource Development Centre (HRDC)
15, Graf Ignatiev Street, 3th floor
BG-1000 Sofia
Bulgarien
Tfn +359 2 91 550 10
hrdc@hrdc.bg
http://www.hrdc.bg

NA-kod: BG01

Agency for Mobility and EU Programmes
Agencija za mobilnost i programme Euopske unije (AMPEU)

Frankopanska 26
HR-10 000 Zagreb
Kroatien
+385 1 5005 635
info@mobilnost.hr
http://www.europskesnagesolidarnosti.hr

NA-kod: HR01

Youth Board of Cyprus
104, Athalassas Avenue
CY-2024 Strovolos, Nicosia
Cypern
+357 22 402 644
erasmusplus@onek.org.cy
http://www.eusolidaritycorps.onek.org.cy

NA-kod: CY02

Dům zahraniční spolupráce (DZS)
Centrum för internationellt utbildningssamarbete
Na Poříčí 1035/4
CZ-110 00 Prag
Tjeckien
+420 221 850 100
info@dzs.cz
http://www.sborsolidarity.cz

NA-kod: CZ01

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
Bredgade 43
DK-1260 Köpenhamn
Danmark
+45 3544 6200
sfu@ufm.dk
http://www.ufm.dk/erasmusplus

NA-kod: DK01

Foundation Archimedes
Koidula 13A
EE-10125 Tallinn
Estland
+372 6979 218
erasmuspluss@archimedes.ee
http://www.solidaarsuskorpus.ee

NA-kod: EE01

Utbildningsstyrelsen
Hakaniemenranta 6
P.O.Box 380
SF-00531 Helsingfors
Finland
+358 295 331 000
nuoriso@oph.fi
http://www.cimo.fi/euroopansolidaarisuusjoukot

NA-kod: FI01

Agence du Service Civique
95, avenue de France
F-75013 Paris
Frankrike
+33 9 74 48 18 40
ces-information@service-civique.gouv.fr
www.corpseuropeensolidarite.fr

NA-kod: FR02

JUGEND für Europa
Godesberger Allee 142–148
D-53175 Bonn
Tyskland
+49 228 9506220
jfe@jfemail.de
https://www.solidaritaetskorps.de

NA-kod: DE04

Youth and Lifelong Learning Foundation (I.NE.DI.VI.M)
417, Acharnon ke Kokkinaki
GR-11143 Aten
Grekland
+30 213-1314460
erasmusplus-youth@inedivim.gr
http://www.inedivim.gr

NA-kod: EL02

Tempus Public Foundation (TPF)
Kéthly Anna tér 1.
HU-1077 Budapest
Ungern
+36 1 237 1300
info@tpf.hu
http://www.eplusifjusag.hu/hu/esc/

NA-kod: HU01

Léargas
King’s Inns House
Parnell Street
Dublin 1
D01 A3Y8
Irland
+353 1 8871280
info@leargas.ie
http://www.europeansolidarity.ie

NA-kod: IE01

Agenzia nazionale per i giovani (ANG)
Via Sabotino 4
I-00195 Rom
Italien
+39 06 37 59 12 01
direzione@agenziagiovani.it
http://www.agenziagiovani.it/corpo-europeo-di-solidarieta

NA-kod: IT03

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Mukusalas iela 41
LV-1004 Riga
Lettland
+371 67358065
info@jaunatne.gov.lv
http://jaunatne.gov.lv/lv/eiropas-solidaritates-korpuss/eiropas-solidaritates-korpuss

NA-kod: LV02

   Agentur für Internationale Bildungsangelegenheiten (AIBA)
   Postfach 684 Kirchstrasse
   10 9490 Vaduz
   Liechtenstein
   +423 236 7220
   stefan.sohler@aiba.li
   http://www.aiba.li/

   NA Code: LI01

AGENCY OF YOUTH AFFAIRS (JRA)
Vytenio str. 6
LT-03113 Vilnius
Lithuania
+370 634 08299
info@jra.lt
https://jra.lt

NA-kod: LT02

Anefore asbl
eduPôle Walferdange
Bâtiment 03 – étage 01
Route de Diekirch
L-7220 Walferdange
Luxemburg
+352 247 85284
info@anefore.lu
http://www.anefore.lu

NA-kod: LU01

European Union Programmes Agency (EUPA)
Triq l-Imtarfa
Imtarfa
MTF 1140
Malta
+356 25586130
eupa@gov.mt
http://eusolidaritycorps.eupa.org.mt

NA-kod: MT01

Nederlands Jeugdinstituut
National Agency Erasmus+ Youth (NJI)
PO Box 19221
NL-3501 DE Utrecht
Nederländerna
+31 30 230 65 46
erasmusplus@nji.nl
http://www.europeansolidaritycorps.nl

NA-kod: NL02

Foundation for the Development of the Education System (FRSE)
Al. Jerozolimskie 142a
PL-02-305 Warszawa
Polen
+48 22 46 31 000
kontakt@erasmusplus.org.pl
http://www.eks.org.pl

NA-kod: PL01

Agência Nacional para a gestão do programa Juventude em Acção
Rua de Santa Margarida, n°6
PT-4710-306 Braga
Portugal
+351 253 204260
erasmusmais@juventude.pt
https://www.europasolidaria.pt

NA-kod: PT02

Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP)
Splaiul Independentei 313
Bibl. Centrala a UPB, Corp A, Etaj 1
RO-060042 Bucuresti, S6
Rumänien
+40 21 201 0700
esc@anpcdefp.ro
https://www.anpcdefp.ro/

NA-kod: RO01

IUVENTA – Slovak Youth Institute (YIA-SK)
Karloveská 64
SK–84258 Bratislava
Slovakien
+421 2 59296300
erasmusplus@iuventa.sk
http://www.iuventa.sk

NA-kod: SK02

Zavod Movit Na Mladina
Dunajska cesta, 22
SI-1000 Ljubljana
Slovenien
+386 1 430 47 47
info@mva.si
www.ese.si

NA-kod: SI02

YIA-ES – Agencia Nacional Española de la Juventud (INJUVE)
C/ José Ortega y Gasset, 71
E-28006 Madrid
Spanien
+34 91 782 78 23
erasmusplus@injuve.es
http://erasmusplus.injuve.esbr

NA-kod: ES02

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
Medborgarplatsen 3
Box 17 801
SE-118 94 Stockholm
Sverige
+46 8 566 219 18
info@mucf.se
https://www.mucf.se/europeiska-solidaritetskaren-1

NA-kod: SE02

The centre for European Union Education and Youth Programmes (CEUEYP)
Mevlana Bulvari N°181, Balgat
06520, Ankara – Turkiet
+90 312 409 60 00
bilgi@ua.gov.tr
http://www.ua.gov.tr

NA-kod: TR01

The Icelandic Centre for Research
Borgartún 30t
105 Reykjavik, Island
+354 515 5800
erasmusplus@rannis.is
http://www.erasmusplus.is

NA-kod: IS01

National Agency for European Educational Programmes and Mobility (NAEEPM)
Porta Bunjakovec A2-1
1000, Skopje – Nordmakedonien
+389 3109 045
info@na.org.mk
http://www.na.org.mk

NA-kod: MK01

 

Du kan också kontakta Saltos ungdomsresurscentrum: