Skip to main content

Europeiska solidaritetskåren

Samarbete ger styrka

Referensmaterial och resurser

Förordning

Genom EU:s förordning nr 2021/888 om programmet för Europeiska solidaritetskåren, som antogs den 20 maj, inleds en ny programperiod för 2021–2027. Kårens budget blir drygt 1 miljard euro.

Ansökningsomgångar

Varje år publiceras en allmän ansökningsomgång med möjligheter för organisationer och ungdomar. Den omfattar

  • målen för Europeiska solidaritetskåren
  • en översikt över de områden där kåren är verksam
  • detaljerad information om vilka organisationer och ungdomar som är berättigade att delta
  • budget och projektens löptid
  • ansökningstider för varje verksamhetsområde. 

Du hittar den senaste ansökningsomgången i sektionen om ansökningsomgångar.

Europeiska solidaritetskårens handledning

I handledningen hittar du allt du behöver veta om kåren. Handledningen ingår som en del av ansökningsomgångarna. Om din organisation söker finansiering måste ni uppfylla villkoren för deltagande och finansiering i handledningen.

Skydd av personuppgifter

Europeiska solidaritetskårens regler för skydd av personuppgifter beskriver hur de personuppgifter som samlas in i olika webbformulär (e-formulär) ska behandlas. 
De särskilda reglerna för skydd av personuppgifter på Europeiska ungdomsportalen beskriver behandlingen av de uppgifter som samlas in via Europeiska solidaritetskårens portal och dess registreringsformulär för unga. 

Årligt arbetsprogram

I det årliga arbetsprogrammet finns information om genomförandet och finansieringen av Europeiska solidaritetskåren.

Handledning för experter

I handledningen för experter 2022 finns riktlinjer för hur man utvärderar

  • kvaliteten på de bidragsansökningar som handläggs av de nationella programkontoren
  • ansökningar om kvalitetsmärket.

Strategi för inkludering och mångfald

I Erasmus+ och Europeiska solidaritetskårens strategi för inkludering och mångfald (genomföranderiktlinjer) beskrivs hur programmen ska främja inkludering och mångfald. Strategin bygger på erfarenheterna från de tidigare programmen och innehåller bland annat definitioner och exempel på god praxis.

Beslut om klumpsummor, enhetskostnader och schablonfinansiering

I bilagan till beslutet om klumpsummor, enhetskostnader och schablonfinansiering för volontärverksamhet och solidaritetsprojekt inom Europeiska solidaritetskåren finns en detaljerad beskrivning av enhetskostnader. Aktuella enhetskostnader och gällande bidragsnivåer har publicerats i solidaritetskårens handledning varje år sedan 2018.

Kommunikation om EU-finansiering

I linje med bidragsavtalet måste alla bidragsmottagare använda EU:s emblem i sin kommunikation för att visa att man har fått stöd från EU-programmen. Ett viktigt krav i detta sammanhang är att EU:s emblem ska visas på ett korrekt och tydligt sätt tillsammans med en kort text om EU-finansieringen.

EU:s emblem och texten om finansiering finns på alla EU-språk och på arabiska, isländska, norska, turkiska och ryska. Hämta EU-emblemet och texten om finansiering

Du kan läsa mer om hur du använder och placerar EU:s emblem och texten om finansiering i vägledningen för mottagare av EU-medel.

Avståndsberäknare

Om du tänker ansöka om bidrag för att täcka vissa resekostnader, ska du använda vår avståndsberäknare. Med räknaren kan organisationer beräkna hur långa enskilda deltagares resor är och därmed vilka belopp de har rätt till. 

Så använder du räknaren

  1. Börja skriva namnet på en ort i ”Start”-rutan. Du får då en lista med möjliga ortnamn. Klicka på rätt namn.
  2. Gör samma sak i ”Slut”-rutan.
  3. Tryck på Enter-tangenten på ditt tangentbord. Du får då avståndet i kilometer.

Du måste skriva namnet på en viss ort – inte bara ett land.

Verktyget har inte utformats för att upplysa enskilda deltagare om hur mycket pengar de kommer att få. Bidragsbeloppet beror på olika faktorer, bl.a. administrativa kostnader för de deltagande organisationerna och de nationella programkontoren. Det programkontor som handlägger din ansökan har sista ordet när det gäller storleken på resebidraget.