Skip to main content

Europos solidarumo korpusas

GALIA VEIKTI DRAUGE.

Susiję dokumentai ir ištekliai

Reglamentas

Reglamentu 2021/888, kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso programos teisinė sistema, patvirtintas naujosios kartos 2021–2027 m. korpusas, kurio biudžetas – 1,009 mlrd. EUR.

Kvietimai teikti pasiūlymus

Kasmet skelbiamas bendras kvietimas teikti paraiškas, kuriuo siūloma galimybių organizacijoms ir jaunimui. Jame pateikiama ši informacija:

  • Europos solidarumo korpuso tikslai,
  • korpuso veiklos sritys,
  • išsami informacija apie tai, kurios organizacijos ir jaunimas atitinka dalyvavimo reikalavimus,
  • biudžetas ir projektų trukmė,
  • kiekvienos veiklos srities paraiškų pateikimo terminai. 

Naujausias kvietimas teikti paraiškas – skirsnyje „Kvietimai teikti paraiškas“.

Europos solidarumo korpuso vadovas

Vadove išdėstyta viskas, ką reikia žinoti apie programą. Jis yra neatskiriama šio kvietimo teikti paraiškas dalis. Jei jūsų organizacija teikia finansavimo paraišką, ji turi laikytis vadove nustatytų dalyvavimo ir finansavimo sąlygų.

Pareiškimai dėl privatumo

Europos solidarumo korpuso pareiškime dėl privatumo nustatytos duomenų, renkamų naudojantis internetinėmis formomis (elektroninėmis formomis), naudojimo taisyklės. 
Specialiame Europos jaunimo portalo pareiškime dėl privatumo nustatytos duomenų, renkamų Europos solidarumo korpuso portale ir naudojantis jame pateikta jaunimo registracijos forma, naudojimo taisyklės. 

Metinė darbo programa

Metinėje darbo programoje pateikiama informacija apie Europos solidarumo korpuso veiklos įgyvendinimą ir finansavimą.

Vadovas ekspertams

2022 m. vadove ekspertams išdėstytos gairės, kaip vertinti:

  • nacionalinių agentūrų administruojamų dotacijų paraiškų kokybę,
  • kokybės ženklo paraiškas.

„Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso įtraukties ir įvairovės strategijos įgyvendinimo gairės

„Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso įtraukties ir įvairovės strategijos įgyvendinimo gairės yra „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso bendradarbiavimo rezultatas, visų pirma siekiant sustiprinti jų įtraukties ir įvairovės aspektą. Jis grindžiamas įvairių programų skirtingų sektorių patirtimi ir skatina jų tarpusavio įkvėpimą bei motyvaciją.

Sprendimas dėl fiksuotųjų sumų, vieneto įkainių ir finansavimo taikant fiksuotąsias normas

Sprendimo, kuriuo Europos solidarumo korpuso savanoriškos veiklos, stažuočių, įdarbinimo ir solidarumo projektams leidžiama naudoti fiksuotąsias sumas, vieneto įkainius ir finansavimą taikant fiksuotąsias normas, priede pateikta išsami informacija apie vieneto įkainius. Atitinkami vieneto įkainiai ir taikomos normos nuo 2018 m. kasmet skelbiami Europos solidarumo korpuso vadove.

Sklaidos reikalavimai paramos gavėjams

Pagal susitarimą dėl įnašo visi paramos gavėjai teikdami informaciją turi naudoti ES emblemą. Taip patvirtinama, kad jiems buvo skirta parama pagal ES programas. Svarbu teisingai ir aiškiai pateikti ES emblemą ir nesudėtingą teiginį apie finansavimą, kuriame minima ES parama.

Parengtą naudoti ES emblemą ir teiginį apie finansavimąspecialaus logotipų puslapio galima parsisiųsti visomis ES kalbomis, taip pat arabų, islandų, norvegų, turkų ir rusų kalbomis.

Informacija apie tinkamą ES emblemos ir teiginio apie finansavimą naudojimą ir pateikimą – ES lėšų gavėjams skirtose veiklos gairėse.

Atstumo skaičiuoklė

Jei kai kurioms kelionės išlaidoms padengti ketinate prašyti dotacijos, naudokite pateiktą atstumo skaičiuoklę. Ja organizacijos gali apskaičiuoti asmenų kelionės atstumą ir atitinkamas dotacijas, kurias jie gali gauti. 

Naudoti skaičiuoklę

  1. Langelyje „Pradžia“ („Start“) pradėkite rašyti vietovės pavadinimą. Bus pateiktas galimų vietovių pavadinimų sąrašas. Spustelėkite teisingą.
  2. Tą patį padarykite langelyje „Pabaiga“ („End“).
  3. Paspauskite įvedimo klavišą („Enter“). Bus parodytas atstumas kilometrais.

Turite įrašyti ne tik šalies, bet ir konkretaus miesto ar kaimo pavadinimą.

[eyp: distance_skaičiator]

Ši priemonė nėra skirta informuoti, kokio dydžio finansavimą asmuo turėtų gauti. Dotacijos dydis priklauso nuo įvairių veiksnių, įskaitant dalyvaujančiųjų organizacijų ir nacionalinių agentūrų administracines išlaidas. Galutinį žodį dėl kelionės dotacijos sumos turi paraišką vertinanti nacionalinė agentūra.