Skip to main content

Euroopan solidaarisuusjoukot

VAHVOJA YHDESSÄ

Viralliset asiakirjat ja ohjeet

Asetus

Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmalle vahvistettiin uusi oikeudellinen kehys 20.5.2021 annetussa asetuksessa (EU) 2021/888. Uudistetuille solidaarisuusjoukoille osoitettiin 1 009 miljoonan euron määrärahat kaudeksi 2021–2027.

Ehdotuspyynnöt

Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmassa julkaistaan joka vuosi yleinen ehdotuspyyntö, jossa esitellään ohjelman toiminta- ja rahoitusmahdollisuuksia organisaatioille ja nuorille. Ehdotuspyynnössä esitetään:

  • Euroopan solidaarisuusjoukkojen tavoitteet
  • katsaus solidaarisuusjoukkojen toiminta-aloihin
  • osallistujaorganisaatioille ja nuorille asetetut kelpoisuusvaatimukset
  • hankkeiden määrärahat ja kesto
  • eri toimintatyyppien hakuajat. 

Viimeisimpään ehdotuspyyntöön voi tutustua Ehdotuspyynnöt -osiossa.

Euroopan solidaarisuusjoukkojen opas

Oppaassa on kaikki tiedot Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmasta. Se on erottamaton osa ehdotuspyyntöä. Rahoitusta hakevan organisaation on noudatettava oppaassa määritettyjä osallistumis- ja rahoitusehtoja.

Tietosuojaselosteet

Euroopan solidaarisuusjoukkojen tietosuojaselosteessa määritellään verkkolomakkeilla kerättyjen tietojen käyttösäännöt. 
Euroopan nuorisoportaalin tietosuojaperiaatteissa määritellään Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalissa ja nuorten rekisteröitymislomakkeella kerättyjen tietojen käyttösäännöt. 

Vuotuinen työohjelma

Vuotuisessa työohjelmassa esitellään Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminnan toteuttamista ja rahoitusta koskevat tiedot.

Opas asiantuntijoille

Asiantuntijoille tarkoitetussa vuoden 2022 oppaassa määritellään arviointiohjeet, jotka koskevat

  • kansallisten toimistojen hallinnoimia avustushakemuksia
  • laatumerkkihakemuksia.

Täytäntöönpanon suuntaviivoja – Erasmus+ -ohjelman ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallisuus- ja moninaisuusstrategia

Erasmus+ -ohjelman ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallisuus- ja monimuotoisuusstrategian täytäntöönpanon suuntaviivat on laadittu Erasmus+ -ohjelman ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen yhteistyönä. Tavoitteena on vahvistaa näiden ohjelmien osallisuutta ja monimuotoisuutta. Asiakirja perustuu ohjelmien eri osa-alueilta saatuihin kokemuksiin. Ajatuksena on, että eri osapuolet voivat saada vaikutteita ja innoitusta toisiltaan.

Kertasummia, yksikkökustannuksia ja kiinteitä määriä koskeva päätös

Komissio on tehnyt päätöksen, jossa annetaan lupa käyttää kertasummia, yksikkökustannuksia ja kiinteitä määriä vapaaehtoistoiminnan, harjoittelu- ja työtoimintojen ja solidaarisuushankkeiden rahoituksessa. Yksikkökustannukset esitetään yksityiskohtaisesti päätöksen liitteessä. Yksikkökustannukset ja sovellettavat korvaustasot on julkaistu Euroopan solidaarisuusjoukkojen oppaassa joka vuosi vuodesta 2018 lähtien.

Tuensaajien viestintää koskevat vaatimukset

Kaikkien tuensaajien on rahoitusosuussopimuksen mukaisesti käytettävä viestinnässään EU:n tunnusta sen osoittamiseksi, että tuki on peräisin EU:n ohjelmista. Tuensaajien täytyy esittää EU:n tunnus oikealla tavalla ja näkyvästi yhdistettynä mainintaan EU:lta saadusta rahoituksesta.

Käyttövalmiin EU:n tunnuksen ja maininnan rahoituksesta voi ladata kaikilla EU-kielillä sekä norjaksi, islanniksi, venäjäksi, turkiksi ja arabiaksi Logo Download Center -sivulta.

Tietoa siitä, miten EU:n tunnusta ja mainintaa rahoituksesta käytetään oikealla tavalla ja miten ne sijoitetaan, on EU-rahoituksen saajille tarkoitetuissa ohjeissa.

Etäisyyslaskuri

Ohjelman matka-avustuksia varten on matkan pituus laskettava etäisyyslaskurilla. Etäisyyslaskuri on tarkoitettu ohjelmaan osallistuville organisaatioille, jotka laskevat yksittäisten osallistujien matkan pituuden avustuksen maksamista varten. 

Käyttöohje

  1. Kirjoita Lähtöpiste (Start) -kenttään lähtöpaikkakunnan nimen alku. Järjestelmä tarjoaa mahdollisia vaihtoehtoja. Valitse niistä haluamasi paikkakunta.
  2. Siirry Päätepiste (End) -kenttään, ja valitse kohdepaikkakunta samalla tavalla.
  3. Paina näppäimistön Enter-painiketta. Paikkakuntien välinen etäisyys ilmoitetaan kilometreinä.

Matkan lähtö- ja päätepisteen pitää olla paikkakunta (kaupunki/kunta/kylä) eikä maa.

Laskuri ei sovellu yksittäisille osallistujille avustusmäärän laskemista varten, sillä maksettavaan määrään vaikuttavat etäisyyden lisäksi muun muassa osallistujaorganisaatiolle ja kansallisille toimistoille aiheutuvat hallintokulut. Matkan pituuteen liittyvän avustuksen määrästä päättää kansallinen toimisto, joka arvioi hakemuksen.