Skip to main content

Il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà

B’Saħħitna fl-Għaqda.

Dokumenti u riżorsi ta’ referenza

Regolament

Ir-Regolament 2021/888 li jistabbilixxi l-qafas legali għall-programm tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà, adottat fl-20 ta’ Mejju, ikkonferma l-ġenerazzjoni l-ġdida tal-Korp għall-2021-2027 b’baġit ta’ €1.009 biljun.

Sejħiet għall-proposti

Kull sena tiġi ppubblikata sejħa għal proposti li toffri opportunitajiet għall-organizzazzjonijiet u ż-żgħażagħ. Din tinkludi:

  • l-għanijiet tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà
  • il-ħarsa ġenerali tal-oqsma li fihom il-Korp hu attiv
  • id-dettalji ta’ liema organizzazzjonijiet u żgħażagħ huma eliġibbli biex jieħdu sehem
  • il-baġit u t-tul ta’ żmien tal-proġetti
  • id-dati ta’ skadenza tal-applikazzjonijiet għal kull qasam tal-attività. 

Ara l-aħħar Sejħa għal proposti fit-Taqsima tas-sejħiet.

Gwida tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà

Il-Gwida se tgħidlek dak kollu li trid tkun taf dwar il-programm. Hi parti integrali tas-sejħa għal proposti. Jekk l-organizzazzjoni tiegħek qiegħda tapplika għall-finanzjament, trid tikkonforma mal-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni u l-finanzjament stabbiliti fil-Gwida.

Stqarrijiet ta’ privatezza

L-istqarrija ta’ privatezza tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà tistabbilixxi r-regoli dwar l-użu tad-data miġbura permezz ta’ formoli online (Formoli elettroniċi) 
L-istqarrija speċifika ta’ privatezza tal-Portal taż-Żgħażagħ Ewropej tistabbilixxi r-regoli dwar l-użu tad-data miġbura permezz tal-portal tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà u l-formola tar-reġistrazzjoni tiegħu għaż-żgħażagħ. 

Programm ta’ ħidma annwali

Il-programm ta’ ħidma annwali jipprovdi informazzjoni dwar l-implimentazzjoni u l-finanzjament tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà.

Gwida għall-esperti

Il-gwida tal-2022 għall-esperti tistabbilixxi linji gwida dwar kif tevalwa:

  • il-kwalità tal-applikazzjonijiet għall-għotja ġestiti mill-Aġenziji Nazzjonali
  • l-applikazzjonijiet għat-Tikketta tal-Kwalità.

Linji gwida għall-implimentazzjoni - Erasmus+ u l-Istrateġija dwar l-Inklużjoni u d-Diversità tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà

Il-Linji gwida għall-implimentazzjoni - Erasmus+ u l-Istrateġija dwar l-Inklużjoni u d-Diversità tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà huma r-riżultat ta’ proċess ta’ kokreazzjoni tal-Erasmus+ u tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà, b’mod partikolari biex tissaħħaħ id-dimensjoni tal-inklużjoni u d-diversità tagħhom. Issejsu fuq l-esperjenzi tas-setturi differenti kollha tal-Programmi u jħeġġu l-ispirazzjoni u l-motivazzjoni reċiproċi fosthom.

Deċiżjoni dwar somom f’daqqa, spejjeż skont l-unità u finanzjament fiss

L-anness tad-Deċiżjoni li tawtorizza l-użu ta’ somom f’daqqa, spejjeż skont l-unità u finanzjament fiss għall-volontarjat, traineeships, impjiegi u Proġetti ta’ Solidarjetà koperti mill-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà jipprovdi deskrizzjoni dettaljata tal-ispejjeż skont l-unità. L-ispejjeż skont l-unità u r-rati applikabbli ilhom jiġu ppubblikati fil-Gwida tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà sa mill-2018.

Rekwiżiti ta’ disseminazzjoni għall-benefiċjarji

F’konformità mal-ftehim ta’ kontribuzzjoni, il-benefiċjarji kollha jridu jużaw l-emblema tal-UE fil-komunikazzjoni tagħhom biex jirrikonoxxu l-appoġġ riċevut taħt il-programmi tal-UE. Obbligu importanti f’dan il-kuntest hu l-wiri korrett u prominenti tal-emblema tal-UE flimkien ma’ dikjarazzjoni sempliċi dwar il-finanzjament li ssemmi l-appoġġ tal-UE.

L-emblema tal-UE lesta biex tintuża, inkluża d-dikjarazzjoni ta’ finanzjament, tista’ tiġi ddawlowdjata bil-lingwi kollha tal-UE, bl-Għarbi, bl-Iżlandiż, bin-Norveġiż, bit-Tork u bir-Russu mil-Logo Download Center.

Informazzjoni dwar l-użu korrett u t-tqegħid tal-emblema tal-UE u d-dikjarazzjoni tal-finanzjament tista’ tinstab fil-Linji gwida operazzjonali għar-riċevituri tal-finanzjament tal-UE.

Kalkulatur tad-distanza

Jekk għandek l-intenzjoni li tapplika għal għotja biex tkopri l-ispejjeż tal-ivvjaġġar tiegħek, jekk jogħġbok uża l-kalkulatur tad-distanza pprovdut. Dan jippermetti lill-organizzazzjonijiet li jikkalkulaw id-distanzi tal-ivvjaġġar tal-individwi kif ukoll l-għotjiet li għalihom huma eliġibbli. 

Biex tuża l-kalkulatur

  1. Ibda ttajpja isem ta’ post fil-kaxxa “Bidu”. Se tidher lista ta’ ismijiet ta’ postijiet possibbli. Ikklikkja dak korrett.
  2. Agħmel l-istess ħaġa bil-kaxxa “Tmiem”.
  3. Agħfas il-buttuna “Enter” fuq il-keyboard tiegħek. Se tidher id-distanza f’kilometri.

Int għandek tittajpja isem ta’ belt jew raħal speċifiku - u mhux pajjiż.

Din l-għodda ma tfasslitx biex tgħid lill-individwi kemm fondi għandhom jirċievu. Id-daqs tal-għotja jiddependi minn fatturi li jinkludu l-ispejjeż amministrattivi mġarrba mill-organizzazzjonijiet parteċipanti u l-Aġenziji Nazzjonali. Hi l-Aġenzija Nazzjonali li qiegħda tevalwa l-applikazzjoni li għandha l-aħħar kelma fuq l-ammont tal-għotja tal-ivvjaġġar.