Skip to main content

Evropska solidarnostna enota

Močnejši skupaj

Referenčni dokumenti in viri

Uredba

Z uredbo 2021/888 z dne 20. maja 2021 o vzpostavitvi programa Evropska solidarnostna enota je bila potrjena nova generacija evropske solidarnostne enote za obdobje 2021–2027 s proračunom v višini 1,009 milijarde evrov.

Razpisi za zbiranje predlogov

Vsako leto se objavi splošni razpis za zbiranje predlogov, ki ponuja možnosti za organizacije in mlade. Razpis vsebuje:

  • cilje evropske solidarnostne enote
  • pregled področij delovanja enote
  • informacije o pogojih za sodelovanje organizacij in mladih
  • proračun in trajanje projektov
  • roki za prijavo za vsako področje dejavnosti 

Najnovejši razpis za zbiranje predlogov si oglejte v razdelku z razpisi.

Vodnik po evropski solidarnostni enoti

V vodniku boste izvedeli vse, kar vas zanima o programu. Vodnik je sestavni del razpisa za zbiranje predlogov. Če želi vaša organizacija vložiti zahtevek za financiranje, mora izpolnjevati pogoje za sodelovanje in financiranje, določene v vodniku.

Izjavi o varstvu osebnih podatkov

Izjava o varstvu podatkov evropske solidarnostne enote določa pravila o uporabi podatkov, zbranih s spletnimi obrazci (e-obrazci). 
Posebna izjava o varstvu osebnih podatkov evropskega mladinskega portala določa pravila za uporabo podatkov, zbranih prek portala evropske solidarnostne enote in prijavnega obrazca za mlade. 

Letni delovni program

Letni delovni program zagotavlja informacije o izvajanju in financiranju evropske solidarnostne enote.

Vodnik za ocenjevalce

Vodnik za ocenjevalce 2022 določa smernice za ocenjevanje:

  • kakovosti prijav za nepovratna sredstva za ukrepe, ki jih vodijo nacionalne agencije
  • zahtev za znak kakovosti

Izvedbene smernice – strategija za vključevanje in raznolikost programa Erasmus+ in evropske solidarnostne enote

Izvedbene smernice – strategija za vključevanje in raznolikost programa Erasmus+ in evropske solidarnostne enote so rezultat procesa soustvarjanja programa Erasmus+ in evropske solidarnostne enote, zlasti za krepitev njune razsežnosti vključevanja in raznolikosti. Strategija temelji na izkušnjah različnih sektorjev programov ter spodbuja vzajemno navdihovanje in motivacijo.

Sklep o pavšalnih zneskih, stroških na enoto in financiranju po pavšalni stopnji

Priloga k sklepu o odobritvi uporabe pavšalnih zneskov, stroškov na enoto in financiranju po pavšalni stopnji za prostovoljstvo, pripravništvo in zaposlitev ter solidarnostne projekte v okviru evropske solidarnostne enote vsebuje podroben opis stroškov na enoto. Ustrezni stroški na enoto in veljavne stopnje so bili objavljeni vsako leto od leta 2018 naprej v vodniku po evropski solidarnostni enoti.

Zahteve za upravičence glede razširjanja informacij

Vsi upravičenci morajo v skladu s sporazumom o prispevku v svoji komunikaciji uporabljati emblem EU, s čimer priznavajo prejeto podporo v okviru programov EU. Pomembna obveznost v tem okviru je pravilen in dobro viden prikaz emblema EU skupaj z enostavno izjavo o financiranju, v kateri je navedena podpora EU.

Emblem EU, pripravljen za uporabo, vključno z izjavo o financiranju, je na voljo za prenos v vseh jezikih EU, arabščini, islandščini, norveščini, ruščini in turščini prek središča za prenos logotipa.

Informacije o pravilni uporabi in namestitvi emblema EU ter izjava o financiranju so na voljo v operativnih smernicah za prejemnike sredstev EU.

Kalkulator razdalje

Če nameravate vložiti zahtevek za nepovratna sredstva za kritje nekaterih potnih stroškov, uporabite priloženi kalkulator razdalje. Kalkulator omogoča, da organizacije izračunajo potovalne razdalje za posameznike in posledično nepovratna sredstva, do katerih so upravičeni. 

Uporaba kalkulatorja

  1. V polje Start vtipkajte začetne črke kraja. Na spustnem seznamu označite ustrezen kraj.
  2. Enak postopek ponovite pri polju End.
  3. Na tipkovnici kliknite tipko Enter in sistem bo prikazal razdaljo v kilometrih.

Označiti morate posamezno mesto oziroma kraj in ne samo države.

Orodje ne bo prikazalo, koliko sredstev bo posameznik prejel. Obseg sredstev je odvisen od dejavnikov, kot so upravni stroški sodelujočih organizacij in nacionalnih agencij. Zadnjo besedo pri odločitvi o znesku nepovratnih sredstev za potne stroške ima nacionalna agencija, ki ocenjuje vlogo.