Skip to main content

Evropska solidarnostna enota

Močnejši skupaj

Solidarnostni projekti

Opolnomočenje mladih

Solidarnostni projekti omogočajo podjetnim mladim, da vodijo projekte v domači državi. Pogoji so enostavni: 

  • v projektu mora sodelovati najmanj pet mladih
  • projekt mora trajati od dveh do dvanajst mesecev
  • vsi sodelujoči morajo biti registrirani na portalu evropske solidarnostne enote 
  • projekt se lahko izvaja s polnim ali krajšim delovnim časom

Kako lahko pomaga vaša organizacija?

Če poznate skupino mladih, ki bi želeli storiti nekaj koristnega za svojo skupnost, jim povejte o solidarnostnih projektih in jih spodbudite, naj se prijavijo.

S finančno pomočjo lahko rešujejo težave v svojih skupnostih, pomagajo določeni skupini ali razvijajo lokalne možnosti. Hkrati je vodenje lastnega projekta dragocena učna izkušnja.

Podpora mladim pobudnikom projektov

Za uspešno prijavo mora skupina pobudnikov jasno opredeliti temo skupnega projekta. Projekt mora koristiti lokalni skupnosti in določiti vsakodnevne dejavnosti vseh udeležencev.

Skupina lahko zaprosi za zunanjo pomoč. Lahko denimo sodelujejo s priznano organizacijo, ki lahko v njihovem imenu vloži zahtevek za financiranje in jih usmerja pri upravnih in finančnih zadevah. V procesu učenja lahko pomaga tudi mentor (na primer nekdo z izkušnjami pri mladinskem delu). 

Pomoč, ki jo zagotovi priznana organizacija, se mora osredotočiti predvsem na podporo udeležencem pri opravljanju upravnih in finančnih nalog med projektom. Vendar lahko zagotovi tudi podporo in smernice pri opredelitvi in dokumentiranju učnih dosežkov.

Financiranje

Evropska solidarnostna enota lahko pomaga skupinam mladih pri kritju stroškov upravljanja projektov (priprava, izvajanje dejavnosti, vrednotenje, širjenje in naknadne dejavnosti) v višini do 500 evrov mesečno. Krijejo se lahko tudi stroški, povezani z udeležbo mentorja v projektu. Lahko pa se tudi uveljavljajo izredni stroški za podporo mladim z manj priložnostmi.

Prijava

Prijava za solidarnostne projekte je enostavna – ne potrebujete partnerjev v tujini ali znak kakovosti. V prijavnici morate odgovoriti na vprašanja o tem, zakaj želite izvesti ta projekt, kakšne bodo koristi za skupnost in katere dejavnosti boste izvajali. V imenu skupine mladih se lahko prijavi katera koli javna ali zasebna organizacija (upoštevajte, da je to dejavnost mladih) s prijavnim obrazcem. Ta ukrep je dostopen samo državam programa.