Skip to main content

Euroopan solidaarisuusjoukot

VAHVOJA YHDESSÄ

Solidaarisuushankkeet

Nuorten omaa toimintaa

Solidaarisuushankkeissa nuoret voivat itse olla aloitteellisia ja käynnistää oman hankkeen kotimaassaan. Hankkeen on täytettävä seuraavat ehdot: 

  • hankkeessa on mukana vähintään 5 nuorta
  • hanke kestää 2–12 kuukautta
  • kaikki osallistujat ovat rekisteröityneet Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaaliin 
  • hanke toteutetaan joko koko- tai osa-aikaisesti.

Miten organisaatio voi auttaa nuoria

Jos tiedät nuoria, jotka olisivat halukkaita edistämään tärkeinä pitämiään asioita omassa elinpiirissään, voit vinkata heille solidaarisuushankkeista ja kannustaa heitä suunnittelemaan oma hanke ja hakemaan sille rahoitusta.

Rahoitusta voi saada hankkeelle, joka auttaa ratkomaan paikallisia ongelmia tai kehittämään uusia ratkaisuja. Hanke voi olla suunnattu vastaamaan myös jonkin tietyn erityisryhmän tarpeisiin. Oman hankkeen vetäminen ja toteuttaminen on nuorille arvokas oppimiskokemus.

Tukea nuorille hankkeiden suunnittelijoille

Hyvässä hankkeessa on selkeästi määritelty aihe, jonka ympärille nuorten yhteinen toiminta nivoutuu. Hankkeesta on oltava hyötyä paikallisyhteisölle. Hankkeen päivittäinen toiminta on suunniteltava ja määriteltävä etukäteen, ja koko ryhmän on oltava siinä mukana.

Ryhmä voi pyytää myös ulkopuolista apua. Se voi esimerkiksi tehdä yhteistyötä jonkin vakiintuneen organisaation kanssa, joka voi hakea rahoitusta ryhmän puolesta ja neuvoa sitä hallinnollisissa ja taloudellisissa kysymyksissä. Myös ulkopuolinen ohjaaja (esim. joku jolla on kokemusta nuorisotyöstä) voi tukea nuorten oppimisprosessia. 

Ulkopuolisen organisaation tuen olisi keskityttävä pääasiassa hallintoon ja rahoitukseen liittyviin mahdollisiin ongelmiin, joita hankkeen elinkaaren aikana voi syntyä. Se voi kuitenkin tarjota tukea ja ohjausta myös oppimistulosten määrittämisessä ja dokumentoinnissa.

Rahoitus

Euroopan solidaarisuusjoukot voivat avustaa nuorisoryhmiä hankkeen hallintoon liittyvissä kustannuksissa (esim. valmistelu, toimien toteutus, arviointi, tiedotus ja jatkotoimet). Enimmäismäärä on 500 euroa kuukaudessa. Kustannuksia, jotka liittyvät ohjaajan osallistumiseen hankkeeseen, voidaan myös kattaa. Myös muita heikommassa asemassa olevien nuorten osallistumisesta aiheutuvia kustannuksia voidaan korvata.

Tuen hakeminen

Solidaarisuushankkeiden hakuprosessi on yksinkertainen eikä kumppaneita ulkomailta eikä laatumerkkiä edellytetä. Hakulomakkeessa kysytään esimerkiksi, miksi ryhmä haluaa toteuttaa kyseisen hankkeen, miten hanke hyödyttää elinyhteisöä ja miten se aiotaan toteuttaa käytännössä. Mikä tahansa julkinen tai yksityinen organisaatio voi tehdä hakemuksen nuorten ryhmän puolesta (huom. kyseessä on nuorten itsensä vetämä hanke) hakulomakkeella. Tämä haku on avoinna vain ohjelmamaille.