Skip to main content

Evropský sbor solidarity

Spolu jsme silnější

Solidární projekty

Projekty šité na míru mladé generaci

Tzv. solidární projekty umožňují mladým lidem realizovat vlastní projekt v jejich domovské zemi. Podmínky jsou jednoduché: 

  • tým musí tvořit alespoň 5 osob
  • projekt bude trval 2–12 měsíců
  • všichni účastníci musí být zaregistrováni na portálu Evropského sboru solidarity 
  • projekt mohou účastníci realizovat na plný nebo na částečný úvazek.

Jak může vaše organizace pomoci?

Pokud jste parta mladých, kteří chtějí nějakým smysluplným způsobem přispět ve vaší komunitě, proč nezkusit vlastní solidární projekt?

S finanční pomocí z programu Evropského sboru solidarity může řešit nejrůznější výzvy, zaměřit se na konkrétní cílovou skupinu nebo rozvíjet místní příležitosti pro ostatní. Realizací vlastního projektu se účastníci zároveň velmi efektivně učí.

Podpora pro iniciátory mládežnických projektů

Podmínkou úspěchu iniciativy je jasně vymezené téma, kterému se chtějí členové týmu společně věnovat. Projekt musí být přínosem pro místní komunitu a do jeho každodenních činností, jež je nutné specifikovat, musí být zapojeni všichni členové týmu.

Tým může využívat i pomoc odjinud. Může například navázat spolupráci s etablovanou organizací, která může o finanční prostředky zažádat jejich jménem, a radit týmu s administrativními a finančními záležitostmi. Tým může dále zapojit instruktora (tj. člověka s praxí s vedením mládežnických aktivit). 

Pokud bude do projektu zapojena etablovaná organizace, měla by se zaměřit zejména na asistenci se správními a finančními aspekty, které se v průběhu životního cyklu projektu vyskytnou. Může však poskytovat podporu a vedení i při určování a dokumentování výsledků učení.

Financování

Evropský sbor solidarity může pomoci skupinám mladých s náklady na realizaci projektu: na přípravu, jednotlivé činnosti, hodnocení, šíření výsledků a návazné činnosti. Sbor může poskytnout až 500 EUR měsíčně. Může dále pokrýt náklady spojené se zapojením instruktora. Rovněž lze zažádat o pokrytí mimořádných nákladů na podporu mladých účastníků s omezenými příležitostmi.

Podání žádosti

Podání žádosti je u o solidárních projektů velmi jednoduché – na rozdíl od jiných typů činnosti není třeba kontaktovat žádné zahraniční partnery, ani žádat o značku kvality. Ve formuláři se vyplňují odpovědi na otázky týkající se motivace k danému konkrétnímu projektu, předpokládaných přínosů pro společnost a podrobností o náplni činnosti. Žádost může jménem týmu mladých (nezapomínejte, že se jedná se o projekt iniciovaný mládeží) podat prostřednictvím formuláře žádosti kterákoli veřejná či soukromá organizace. Tento typ činnosti je vyhrazen pouze pro programové země.