Skip to main content

Europejski Korpus Solidarności

Razem możemy więcej

Projekty solidarnościowe

Wzmacnianie pozycji młodych ludzi

Projekty solidarnościowe oferują młodym ludziom z inicjatywą możliwość realizacji własnego projektu w swoim kraju. Warunki są proste: 

  • w projekcie powinno uczestniczyć co najmniej 5 młodych osób
  • projekt powinien trwać 2-12 miesięcy
  • wszyscy uczestnicy muszą być zarejestrowani w portalu Europejskiego Korpusu Solidarności 
  • projekt może być realizowany w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin.

Jak Twoja organizacja może pomóc?

Jeżeli znasz grupę młodych ludzi, którzy chętnie włączyliby się w działania na rzecz swojej społeczności w imię wartości, które są dla nich ważne, opowiedz im o projektach solidarnościowych i namów ich do złożenia wniosku.

Finansowanie może pomóc im rozwiązać problemy występujące w ich społeczności, wesprzeć konkretną grupę lub stworzyć możliwości na miejscu. Realizacja własnego projektu jest też cennym doświadczeniem.

Wsparcie dla młodych inicjatorów

Aby skutecznie złożyć wniosek, grupa podejmująca inicjatywę musi sprecyzować temat, którym zamierzają się wspólnie zająć. Projekt musi przynosić korzyści lokalnej społeczności i angażować wszystkich uczestników w bieżące działania, które należy precyzyjnie określić.

Grupa może zwrócić się o pomoc z zewnątrz. Na przykład, członkowie grupy mogą zdecydować się na współpracę z zarejestrowaną organizacją, która w ich imieniu może ubiegać się o finansowanie i doradzać im w sprawach administracyjnych i finansowych. Mentor (np. osoba mająca doświadczenie w pracy z młodzieżą) może również ułatwić proces uczenia się. 

Jeżeli zarejestrowana organizacja zapewnia pomoc, powinna ona przede wszystkim polegać na wspieraniu uczestników w sprawach administracyjnych i finansowych na poszczególnych etapach realizacji projektu. Organizacja może jednak udzielać również wsparcia i wskazówek w zakresie ustalania i dokumentowania efektów uczenia się.

Finansowanie

Europejski Korpus Solidarności może wspierać finansowo grupy młodych ludzi, przeznaczając do 500 euro miesięcznie na pokrycie kosztów zarządzania projektem, np. kosztów przygotowania i realizacji działań, oceny, rozpowszechniania informacji i działań po ukończeniu projektu. Przewiduje się również pokrycie kosztów związanych z zaangażowaniem mentora w projekt. Można ponadto prosić o zwrot kosztów nadzwyczajnych, które poniesiono, aby wspierać młode osoby o mniejszych szansach.

Wniosek

Złożenie wniosku dotyczącego projektu solidarnościowego jest proste: nie jest wymagany znak jakości ani współpraca z partnerami za granicą. Formularz wniosku zawiera różne pytania. Na przykład, dlaczego młodzi ludzie chcą zrealizować dany projekt? Jakie korzyści przyniesie on lokalnej społeczności? Jakie działania zostaną zrealizowane? Każda organizacja, publiczna bądź prywatna, może w imieniu grupy młodych ludzi (należy pamiętać, że projektem kierują młodzi ludzie) złożyć wniosek. W działaniu mogą brać udział wyłącznie kraje objęte programem.