Skip to main content

Europeiska solidaritetskåren

Samarbete ger styrka

Solidaritetsprojekt

Stärka ungdomarnas ställning

Solidaritetsprojekt är ett sätt för initiativrika unga människor att driva sina egna projekt i sitt hemland. Villkoren är enkla: 

  • Minst fem ungdomar måste delta.
  • Projektet ska pågå i 2–12 månader.
  • Alla deltagare måste vara registrerade på Europeiska solidaritetskårens portal. 
  • Projektet kan vara antingen på hel- eller deltid.

Hur kan din organisation hjälpa till?

Om du känner en grupp unga som vill arbeta i det egna lokalsamhället med något som de brinner för, tipsa dem om solidaritetsprojekten och uppmuntra dem att söka.

Finansieringen kan hjälpa dem att lösa problem i närområdet, rikta in sig på en viss grupp eller utveckla lokala möjligheter. Samtidigt är det en värdefull erfarenhet att driva ett eget projekt.

Stöd till unga projektansvariga

För att ansökan ska godkännas måste gruppen ha ett tydligt tema för sin verksamhet. Projektet ska gynna lokalsamhället och involvera alla deltagare i dagliga aktiviteter, som måste specificeras.

Gruppen kan be om hjälp utifrån. Den kan t.ex. välja att samarbeta med en etablerad organisation, som kan ansöka om finansiering för deras räkning och ge vägledning i administrativa och ekonomiska frågor. En handledare (till exempel en person med erfarenhet av att arbeta med unga) kan också bidra till lärandeprocessen. 

Om en etablerad organisation hjälper till bör stödet främst inriktas på att hjälpa deltagarna med administrativa och ekonomiska uppgifter under projektet. Den kan också hjälpa till med att identifiera och dokumentera läranderesultat.

Finansiering

Europeiska solidaritetskåren kan hjälpa ungdomsgrupper med kostnaderna för projektledning, t.ex. förberedelser, genomförande av aktiviteter, utvärdering och spridning och uppföljning av resultat. Bidraget är högst 500 euro per månad. Kostnaderna för en handledare i projektet kan också täckas. Man kan också begära ersättning för särskilda kostnader för att stödja unga med sämre förutsättningar.

Ansökan

Att ansöka om solidaritetsprojekt är enkelt – det behövs inga partner utomlands eller någon kvalitetsmärkning. I ansökningsformuläret ställs frågor om varför man vill genomföra projektet, fördelarna för lokalsamhället och vilka verksamheter man kommer att utföra. Alla offentliga eller privata organisationer kan ansöka på uppdrag av en grupp unga (observera att detta är en ungdomsledd verksamhet). Använd våra ansökningsformulär. Den här åtgärden är endast öppen för programländer.