Skip to main content

Europos solidarumo korpusas

GALIA VEIKTI DRAUGE.

Solidarumo projektai

Galių suteikimas jaunimui

Solidarumo projektai suteikia jaunimui galimybę imtis iniciatyvos ir įgyvendinti savo pačių projektą gimtojoje šalyje. Sąlygos paprastos: 

  • turi dalyvauti bent 5 jaunuoliai,
  • projektas turi trukti 2–12 mėnesių,
  • visi dalyviai turi būti užsiregistravę Europos solidarumo korpuso portale, 
  • projektas gali būti vykdomas visą arba ne visą darbo dieną.

Kaip jūsų organizacija gali padėti?

Jei pažįstate grupę jaunuolių, kurie norėtų pasidarbuoti savo bendruomenėje jiems rūpimais tikslais, informuokite juos apie solidarumo projektus ir paraginkite pateikti paraišką.

Finansavimas gali padėti jiems spręsti problemas savo bendruomenėse, sutelkti dėmesį į konkrečią grupę arba plėtoti vietos galimybes. Be to, įgyvendindami savo pačių projektą jaunuoliai gali įgyti vertingos mokymosi patirties.

Parama jauniems projektų iniciatoriams

Tam, kad paraiška būtų patvirtinta, grupė turi aiškiai apibrėžti savo bendros veiklos temą. Turi būti nurodyta, kuo projektas bus naudingas vietos bendruomenei ir kaip į kasdienę veiklą įsitrauks visi dalyviai.

Grupė gali paprašyti kitų pagalbos. Pavyzdžiui, jaunuoliai gali nuspręsti bendradarbiauti su įsitvirtinusia organizacija, kuri gali prašyti finansavimo jų vardu ir patarti administraciniais ir finansiniais klausimais. Padėti palengvinti mokymosi procesą taip pat gali ugdantysis vadovas (pavyzdžiui, asmuo, turintis darbo su jaunimu patirties). 

Jeigu paramą teikia įsitvirtinusi organizacija, visų pirma ji turėtų padėti dalyviams atlikti su projekto vykdymu susijusias administracines ir finansines užduotis. Tačiau organizacija taip pat gali padėti ir patarti apibrėžiant ir dokumentuojant mokymosi rezultatus.

Finansavimas

Europos solidarumo korpusas gali padėti jaunimo grupėms padengti projektų valdymo išlaidas, pvz., veiklos rengimo ir įgyvendinimo, vertinimo, sklaidos ir tolesnės veiklos išlaidas, ir gali suteikti iki 500 EUR per mėnesį. Taip pat gali būti padengiamos išlaidos, susijusios su ugdančiojo vadovo dalyvavimu projekte. Be to, galima prašyti padengti išskirtines išlaidas mažiau galimybių turintiems jaunuoliams remti.

Paraiškų teikimas

Pateikti paraišką dėl solidarumo projekto paprasta – nereikia turėti partnerių užsienyje arba kokybės ženklo. Paraiškos formoje dalyviai turi nurodyti, kodėl nori įgyvendinti projektą, kuo jis naudingas bendruomenei ir kokią veiklą jie vykdys. Paraišką jaunuolių grupės vardu gali pateikti bet kuri viešoji ar privati organizacija (atkreipkite dėmesį į tai, kad tai yra jaunimo vadovaujama veikla), užpildydama tinkamas paraiškų formas. Šią veiklą vykdyti gali tik programos šalys.