Skip to main content

Europos solidarumo korpusas

GALIA VEIKTI DRAUGE.

Kokybės ženklas

Europos solidarumo korpuso kokybės ženklu patvirtinama, kad korpuso veikloje dalyvaujanti organizacija gali sudaryti būtinas sąlygas jaunuoliams dalyvauti solidarumo veikloje.

Dalyvaujančioji organizacija turi laikytis principų ir kokybės standartų, nustatytų programos vadove.

Organizacija gali pateikti paraišką dėl savanoriškos veiklos kokybės ženklo – kaip pagalbinė organizacija ir (arba) priimančioji organizacija. Nuo 2021 m. dar vienos rūšies kokybės ženklas (vadovaujančios organizacijos kokybės ženklas) leidžia jo turėtojoms teikti paraišką dėl finansavimo supaprastintu būdu.

Kokybės ženklas suteikia organizacijai galimybę naudotis Europos solidarumo korpuso galimybėmis ir motyvuotų jaunuolių sąraše ieškoti tinkamų kandidatų.

Pateikti paraišką dėl kokybės ženklo galite bet kada užpildydami šias paraiškų formas (ESC50). Nacionalinės agentūros paraiškas nagrinėja apie 8 savaites. Kai jūsų organizacija gaus kokybės ženklą, jis galios visą dabartinės 2021–2027 m. programos laikotarpį.

Kokybės ženklas suteikia jūsų organizacijai prieigą prie Organizacijų portalo (anksčiau vadinto „Savanorystės administravimo ir rėmimo sistema“ (PASS); jungiamasi per Europos solidarumo korpuso portalą). Portale skelbkite apie galimybes, kurias galite pasiūlyti jaunimui, ir (arba) ieškokite potencialių dalyvių.

Kokybės ženklo nereikia solidarumo projektams.

Norint dalyvauti Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpuso veikloje reikia skirtingos rūšies kokybės ženklo. 

ES valstybėje narėje arba asocijuotojoje programos trečiojoje valstybėje įsisteigusios organizacijos:

Trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji programos valstybė, įsisteigusios organizacijos:

Jei norite rasti organizacijų partnerių, naudokitės toliau nurodytais šaltiniais.