Skip to main content

Europos solidarumo korpusas

GALIA VEIKTI DRAUGE.

Savanoriškos veiklos projektai

Savanoriškos veiklos projektams skiriamas Europos solidarumo korpuso finansavimas padeda organizacijoms didinti savo veiklos poveikį priimant savanorius arba juos siunčiant į užsienį. Šie projektai jaunuoliams suteikia galimybę dalyvauti organizacijų kasdienėje veikloje – ši patirtis gali būti labai naudinga tiek savanoriams, tiek organizacijoms.

Savanoriškos veiklos projektai yra populiariausi. Dalyvaujančiosios organizacijos turi turėti tinkamą kokybės ženklą (arba „Erasmus+“ savanoriškos veiklos akreditaciją). Jos gali teikti paraišką dėl Europos solidarumo korpuso dotacijos:

 • individualiai savanoriškai veiklai (nuo 2 iki 12 mėnesių, o kai kuriais atvejais – nuo 2 savaičių iki 2 mėnesių),
 • savanorių grupių veiklai (nuo 2 savaičių iki 2 mėnesių, 10–40 dalyvių).

Individuali savanoriška veikla

Tarpvalstybinės individualios savanoriškos veiklos atveju dalyvauja bent 2 organizacijos. Jos turi vykdyti šias funkcijas:

 • priimančiosios organizacijos – įvairi veikla, susijusi su dalyvio priėmimu, įskaitant veiklos programos parengimą ir orientavimą;
 • pagalbinės organizacijos – dalyvių rėmimas, rengimas ir mokymas prieš išvykimą, taip pat tarpininkavimas tarp jų ir juos priimančios organizacijos.

Jei individuali savanoriška veikla vykdoma šalies viduje, pakanka vienos organizacijos, turinčios priimančiosios organizacijos kokybės ženklą. 

Savanorių grupių veikla

Būtina bent viena organizacija, neatsižvelgiant į tai, kokią funkciją ji akredituota vykdyti.

Finansavimas

Jei jūsų organizacija teikia paraišką dėl savanoriškos veiklos projekto, dotacija turėtų būti padengiamos šios išlaidos: 

 • projekto valdymo išlaidos (pvz., planavimas, finansai, koordinavimas),
 • veiklos išlaidos (pvz., dalyvių rengimas, stebėsena, parama, apgyvendinimas ir maitinimas),
 • dalis dalyvių kelionės išlaidų,
 • mažiau galimybių turinčių dalyvių rėmimo išlaidos,
 • dalis dalyvių papildomų asmeninių išlaidų,
 • kalbinės paramos išlaidos,
 • išskirtinės ir papildomos veiklos išlaidos.

Dotacijos paraiškos teikimas

Ar jūsų organizacija yra kokybės ženklą turinti organizacija, įsisteigusi programos šalyje? Jei taip, paraišką teikite šalies, kurioje įsisteigusi organizacija, nacionalinei agentūrai. 
Jei jūsų organizacija yra įsisteigusi šalyje partnerėje, ji gali būti projekto partnere, tačiau savo vardu paraiškos teikti negali.

Pateikite užpildytą paraiškos formą

Savanorių grupių veikla prioritetinėse srityse

Šią veiklos sritį centralizuotai valdo Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA). Finansuojami gana dideli savanorių grupių vykdomi projektai, kuriuos įgyvendinant daugiausiai dėmesio skiriama kasmet ES lygmeniu nustatomiems teminiams prioritetams. 
Domina? Tuomet pateikite paraišką EACEA.

Savanoriška veikla humanitarinės pagalbos srityje (Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas)

Šią veiklos sritį centralizuotai valdo Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA). Pagal šią kryptį Europos solidarumo korpusas remia savanoriavimą su humanitarine pagalba susijusioje solidarumo veikloje.
Domina? Tuomet pateikite paraišką EACEA.