Skip to main content

Corpul european de solidaritate

Împreună suntem puternici

Proiecte de voluntariat

Finanțând proiecte de voluntariat, Corpul european de solidaritate ajută organizațiile să aibă un impact mai mare găzduind voluntari sau trimițând voluntari în străinătate. Aceste proiecte le oferă tinerilor oportunitatea de a lua parte la activitățile cotidiene ale organizațiilor, o experiență care se poate dovedi prolifică pentru ambele părți.

Proiectele de voluntariat reprezintă cel mai frecvent tip de proiect. Organizațiile participante trebuie să dețină o etichetă de calitate adecvată (sau acreditarea Erasmus+ pentru voluntariat). Ele pot solicita un grant din partea Corpului european de solidaritate pentru a acoperi:

 • voluntariatul individual (între 2 și 12 luni sau, în unele cazuri, între 2 săptămâni și 2 luni)
 • voluntariatul în echipă (între 2 săptămâni și 2 luni, între 10 și 40 de participanți).

Voluntariatul individual

Activitățile de voluntariat individual transfrontalier implică cel puțin 2 organizații. Acestea trebuie să își asume următoarele roluri:

 • un rol de gazdă, care acoperă toate activitățile asociate găzduirii unui participant, inclusiv elaborarea unui program de activități și îndrumări
 • un rol de sprijin, care presupune susținerea, pregătirea și formarea participanților înainte de plecare, precum și medierea între aceștia și organizația care îi găzduiește.

În cazul voluntariatului individual la nivel național, este suficientă o singură organizație, cu condiția să dețină o etichetă de calitate pentru rolul de gazdă. 

Voluntariatul în echipă

Este necesară o singură organizație, indiferent de rolul pentru care este acreditată.

Finanțare

Dacă organizația depune cerere pentru un proiect de voluntariat, grantul ar trebui să acopere următoarele costuri: 

 • costurile de gestionare a proiectului (de exemplu, costuri de planificare, de finanțare, de coordonare)
 • costurile activității (de exemplu, pregătire, monitorizare și sprijin pentru participanți, cazare și masă)
 • contribuția la cheltuielile de deplasare ale participanților
 • sprijin pentru participanții defavorizați
 • contribuția la cheltuielile personale suplimentare ale participanților
 • sprijin lingvistic
 • costuri excepționale și complementare legate de activitate.

Solicitarea unui grant

Organizația deține o etichetă de calitate și își are sediul într-o țară participantă la program? Dacă da, cererea se depune la agenția națională din țara în care își are sediul organizația. 
Dacă organizația își are sediul într-o țară parteneră, poate participa la un proiect în calitate de partener, dar nu poate depune cererea în nume propriu.

Cererea se depune cu ajutorul formularului online

Echipe de voluntariat în domenii prioritare

Acest domeniu de activitate este gestionat la nivel central de către Agenția Executivă pentru Educație și Cultură (EACEA). El include finanțarea unor proiecte destul de ample, realizate de echipe de voluntari și axate pe prioritățile tematice definite în fiecare an la nivelul UE. 
Vi se pare interesant? Dacă da, depuneți cererea la EACEA.

Voluntariat în domeniul ajutorului umanitar (Corpul voluntar european de ajutor umanitar)

Acest domeniu de activitate este gestionat la nivel central de către Agenția Executivă pentru Educație și Cultură (EACEA). În cadrul acestei componente, Corpul european de solidaritate sprijină activități de solidaritate legate de voluntariatul în domeniul ajutorului umanitar.
Vi se pare interesant? Dacă da, depuneți cererea la EACEA.