Skip to main content

Evropský sbor solidarity

Spolu jsme silnější

Dobrovolnické projekty

Finanční prostředky z programu Evropského sboru solidarity určené na dobrovolnické projekty pomáhají rozšířit dopad činnosti těm organizacím, které dávají příležitost k uplatnění dobrovolníkům nebo dobrovolníky vysílají do zahraničí. Tyto projekty poskytují mladým příležitost zapojit se do každodenní činnosti organizace, což je oboustranně obohacující.

Projekty dobrovolné činnosti jsou nejběžnějším typem projektů. Účastnící se organizace musí být držitelem odpovídající značky kvality (nebo akreditace pro dobrovolnickou činnost v rámci programu Erasmus+). Organizace pak mohou žádat Evropský sbor solidarity o grant na pokrytí:

 • individuální dobrovolnické činnosti (obvykle trvání: 2–12 měsíců, v některých případech 2 týdny až 2 měsíce)  
 • dobrovolnických týmu (trvání: 2 týdny až 2 měsíce, velikost: 10–40 účastníků).

Individuální dobrovolnictví

Do přeshraniční individuální dobrovolnické činnosti musí být zapojeny alespoň 2 organizace. Plní tyto úkoly:

 • Hostitelská úloha — nejrůznější povinnosti spojené s poskytováním zázemí pro účastníky, včetně sestavení programu činnosti a pokynů
 • Podpůrná úloha — podpora, příprava a proškolení účastníků před odjezdem, role zprostředkovatele mezi nimi a hostitelskou organizací

U vnitrostátní individuální dobrovolné činnosti stačí jedna organizace, jež je držitelem značky kvality pro úlohu hostitele. 

Týmová dobrovolnická činnost

Minimální požadavek je jedna organizace bez ohledu na úlohu, pro kterou je akreditována.

Financování

Pokud vaše organizace žádá o zapojení do dobrovolnické činnosti, musí grant pokrýt následující náklady: 

 • náklady na řízení projektu (např. plánování, financování činnosti, koordinace)
 • náklady spojené s činnostmi (např. příprava, monitorování a podpora pro účastníky, ubytování a strava)
 • příspěvek na cestovní výdaje účastníků
 • podpora pro účastníky s omezenými příležitostmi
 • příspěvek na kapesné účastníků
 • jazyková podpora
 • mimořádné náklady a náklady na doplňkové aktivity.

Podání žádosti o grant

Je vaše organizace držitelem značky kvality a sídlí v některé ze programových zemí? Pokud ano, obracejte se na národní agenturu v zemi, kde je vaše organizace usazena. 
Pokud se však vaše organizace nachází v některé z partnerských zemí, může jednat jako partner projektu, avšak nemůže podat žádost vlastním jménem.

K podání přihlášky použijte formulář

Dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou

Tuto oblast činnosti spravuje centrálně Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Jedná se o financování poměrně rozsáhlých projektů realizovaných týmy dobrovolníků zaměřených na tematické priority definované každoročně na úrovni EU. 
Máte zájem? Podejte žádost u Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu EACEA.

Humanitární dobrovolnictví (Evropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci)

Tuto oblast činnosti spravuje centrálně Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA). V rámci této složky Evropský sbor solidarity podporuje dobrovolnictví u solidárních činností souvisejících s humanitární pomocí.
Máte zájem? Podejte žádost u Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu EACEA.