Skip to main content

Evropský sbor solidarity

Spolu jsme silnější

Young person icon
Pro jednotlivce

Další informace, jak se aktivně zapojit, zaregistrovat a přihlásit se do osobního účtu.


Organisation icon
Pro organizace

Další informace o tom, jak se aktivně zapojit a využívat portál pro organizace.


Země zapojené do projektu

V rámci Evropského sboru solidarity rozlišujeme 2 typy zemí – programové a partnerské. 

Některé činnosti jsou otevřeny oběma typům zemí, některé činnosti mají omezenější rozsah (podrobnější informace o jednotlivých zemích najdete na příslušné stránce týkající se konkrétní činnosti). 

Programové země

Státy EU

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko

Programové země mimo EU

Island, Lichtenštejnsko, Severní Makedonie, Turecko

Partnerské země sousedící s EU

Albánie, Alžírsko, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Egypt, Gruzie, Izrael, Jordánsko, Kosovo, Libanon, Libye, Maroko, Moldavsko, Norsko, Palestina, Rusko, Srbsko, Sýrie, Tunisko, Ukrajina