Skip to main content

Evropský sbor solidarity

Spolu jsme silnější

O nás

Hledáte zajímavou aktivitu, která bude zároveň prospěšná pro okolí? Níže uvádíme přehled činností, do kterých se můžete zapojit.

Druhy činností

Oblasti činnosti

 • Kreativita a kultura
 • Vzdělávání a odborná příprava
 • Zaměstnanost a podnikání
 • Životní prostředí a ochrana přírody
 • Zdraví a dobré životní podmínky
 • Tělesná výchova a sport
 • Spolupráce s uprchlíky a migranty
 • Sociální problematika
 • Prevence přírodních katastrof a odstraňování jejich následků
 • a řada dalších…

Věková hranice

Registrovat se mohou zájemci ve věku od 17 let, avšak zúčastnit se konkrétního projektu budete moct až po dovršení 18 roku. 
Účastnit se mohou zájemci do 30 let (35 let pro dobrovolnictví v oblasti humanitární pomoci). 

Předpoklady a úkoly

Zaprvé se zavazujete, že se budete řídit zásadami Evropského sboru solidarity.

Pak byste měli vědět, že:

 • se můžete zúčastnit pouze jedné dlouhodobé dobrovolné činnosti (2–12 měsíců). Kromě toho ale můžete vykonávat dobrovolnickou činnost v týmu a podílet se na projektech solidarity, ucházet se o pracovní místa a stáže 
 • pokud se účastníte krátkodobé individuální dobrovolné činnosti (do 2 měsíců), můžete se kromě toho:

– zúčastnit jedné dlouhodobé činnosti
– zapojit do dobrovolné činnosti v týmu, projektů solidarity, ucházet se o pracovní místa a stáže

Jaký je postup?

Po registraci na portálu Evropského sboru solidarity budete mít přístup k přehledu, kde najdete aktuální informace o příležitostech k dobrovolnické činnosti, pracovních příležitostech, odborné přípravě a další. 

Pokud váš profil uvádí, že jste k dispozici, organizace budou vědět, že se na vás mohou obracet s nabídkami projektů. 

Chcete-li se zúčastnit dobrovolnické činnosti v oblasti humanitární pomoci, musíte absolvovat test sebehodnocení a absolvovat zvláštní odbornou přípravu (online i prezenčně) a teprve pak se můžete stát součástí skupiny zájemců o dobrovolnickou činnost.

Staňte se členy evropského sboru solidarity

 

Budete potřebovat účet v některém ze sociálních médií nebo e-mailovou adresu. Informace o naší politice ochrany osobních údajů