Skip to main content

Европейски корпус за солидарност

Силата на съвместния подход

За инициативата

Търсиш предизвикателства и искаш да помагаш на други хора? Провери как можеш да участваш тук.

Видове дейности

Области на дейност

 • Творчество и култура
 • Образование и обучение
 • Заетост и предприемачество
 • Околна среда и опазване на природата
 • Здраве и благосъстояние
 • Физическо възпитание и спорт
 • Работа с бежанци и мигранти
 • Социални предизвикателства
 • Предотвратяване на бедствия и възстановяване след тях
 • И много други…

Възрастово ограничение

Ако решиш да се присъединиш към Европейския корпус за солидарност, не забравяй, че можеш да се регистрираш от 17-годишна възраст, но не можеш да участваш в проект, докато не станеш на 18 години. 
Участието е отворено за лица на възраст до 30 години (35 години за доброволческите дейности в областта на хуманитарната помощ). 

Изисквания

Първо, с присъединяването си поемаш ангажимент да се придържаш към принципите на Европейския корпус за солидарност.

Трябва да знаеш, че:

 • можеш да участваш само в 1 дългосрочна доброволческа дейност (2–12 месеца), но въпреки това можеш да извършваш доброволчески дейности в екип, да участваш в проекти за солидарност или да получиш работа или стаж 
 • ако участваш в краткосрочна индивидуална доброволческа дейност (до 2 месеца), все още можеш:

– да участваш в една дългосрочна дейност
– да извършваш доброволчески дейности в екип, да участваш в проекти за солидарност или да получиш работа или стаж

Как можеш да участваш?

След като се регистрираш на портала на Европейския корпус за солидарност, ще имаш достъп до лично табло, където ще намериш публикувани възможности за доброволческа дейност, работа, обучение и много други. 

Също така, ако посочиш, че си на разположение, с теб могат да се свържат организации, които искат да те привлекат за участие в своите проекти. 

Ако желаеш да участваш в доброволчески дейности в областта на хуманитарната помощ, трябва да направиш тест за самооценка и да преминеш специално обучение (онлайн и присъствено), за да се присъединиш към резерва от кандидат-доброволци.

Присъединяване към Европейския корпус за солидарност

 

Необходим е профил в социална медия или електронен адрес. Запознай се с нашата политика за защита на данните