Skip to main content

Европейски корпус за солидарност

Силата на съвместния подход

Обучение и подкрепа за участниците

Европейският корпус за солидарност предоставя редица услуги за подкрепа на участниците, за да се гарантира, че не само можеш да извлечеш максимална полза от своята дейност, но и да научиш възможно най-много.  

Общо онлайн обучение 

Това е обучение със свободен достъп — чрез сайта на Европейския корпус за солидарност — за всички регистрирани кандидати и участници. Модулите включват Мисията на Европейския корпус за солидарност, Роли и отговорности на участниците, Междукултурна осведоменост, Здраве и безопасност и др.

Обучение, необходимо за участие в доброволческа дейност в областта на хуманитарната помощ

Това обучение включва самооценка и онлайн курс, последван от онлайн тест. Участниците, които издържат теста, могат да бъдат поканени на 5-дневен присъствен курс в център за обучение във Франция, Германия, Италия или Испания. Тестът за самооценка и онлайн обучението са достъпни на платформата EU Academy за всички кандидати за доброволци, които са изразили интерес към доброволческа дейност в областта на хуманитарната помощ, когато са се регистрирали.

Онлайн езикова подкрепа

Онлайн езиковата подкрепа (ОЕП) има за цел да се помогне на участниците да подобрят познанията си по езика, на който ще работят. ОЕП се помещава на платформата на Европейската комисия за управление на корпоративното обучение, наречена EU Academy.

Услугата е достъпна за всички официални езици на ЕС: български, чешки, датски, немски, гръцки, английски, естонски, испански, фински, френски, ирландски, ирландски (гелски), италиански, литовски, латвийски, малтийски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски и шведски. Онлайн езиковото обучение е налично и за баски, галисийски и каталонски език.

Можеш да използваш услугата, ако си избран/а за участие в дейност на корпуса с продължителност поне 2 месеца. След като бъдеш избран/а за дейност на корпуса, ще получиш покана по електронната поща от твоята организация домакин с данни за влизане в ОЕП на платформата EU Academy.

Застраховка

Основен принцип за всички дейности, извършвани по линия на Корпуса, е участниците да бъдат винаги в безопасност. 

По време на дейността ще имаш застраховка от момента на заминаване за приемащата страна до 2 месеца след края на дейността чрез:

За трансгранични дейности:

  • допълнително осигуряване към твоята Европейска здравноосигурителна карта или към осигуряването от националната здравна система на приемащата страна (предоставя се от Европейската комисия) 
  • основно покритие от Комисията – ако не можеш да получиш Европейска здравноосигурителна карта безплатно, нито имаш право на осигуряване в приемащата страна 

За дейности в рамките на държавата:

  • възстановяване на всички разходи, които не се покриват от твоята национална здравна система

На уебсайта на дружеството за застраховане можеш да намериш повече подробности за покритието и за това как да се регистрираш.

Участниците ще бъдат застраховани от различни доставчици на застрахователни услуги в зависимост от периода, през който се осъществява проектът им. Декларацията за защита на личните данни на застрахователното дружество CIGNA е валидна за проекти, които се осъществяват в рамките на многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014—2020 г., и за проекти, започнали преди 7 февруари 2023 г. в рамките на настоящата МФР за периода 2021—2027 г. Декларацията за защита на личните данни на застрахователното дружество Henner е валидна за проекти, осъществявани в рамките на настоящата МФР за периода 2021—2027 г.

Визи и разрешителни за пребиваване

Възможно е да се нуждаеш от едно от тях (или и от двете), когато се преместваш от една страна в друга, за да участваш в дейност на корпуса.    
/!\  Настоятелно те съветваме да направиш заявка за такива разрешения за пътуване или пребиваване дълго преди заминаването, тъй като процесът може да отнеме няколко седмици.

За обща информация относно визите и разрешенията за пребиваване, както за краткосрочни, така и за дългосрочни престои, виж портала на ЕС за имиграцията.  

За повече информация се обърни към съответната национална агенция или към изпълнителната агенция

Споразумения с участниците

Преди да отпътуваш, за да започнеш дейността си, трябва да подпишеш договор за участие, в който се определят поне следните аспекти на твоята дейност:

  • права и отговорности по отношение на застраховането и финансовото участие на корпуса 
  • задачите, които трябва да бъдат изпълнени по време на дейността (за доброволчество
  • планирани резултати от ученето (за доброволчество).

Обучение

Това е поредица от обучения за участниците в дългосрочни дейности, които ти осигуряват постоянни насоки и подкрепа по време на дейностите в рамките на корпуса. Обученията ти помагат да се адаптираш към културните и личностните предизвикателства, да научиш за твоите права и задължения, дават ти информация по практически въпроси и за междукултурното общуване, предоставят ти възможност да се запознаеш с други участници, да поддържаш връзка с националните агенции, да оцениш опита си и др. 

Като участник в дългосрочна дейност ще ти бъдат предложени следните сесии:

  • обучение преди заминаване (само за трансгранични дейности) 
  • обучение при пристигане 
  • междинна оценка (само за дейности с продължителност от 6 месеца и повече) 
  • годишни прояви на Европейския корпус за солидарност.

Наставничество

Когато пристигнеш на място, трябва да ти бъде оказана подкрепа под формата на наставничество, за да ти се помогне да се установиш както в новата държава, така и в приемащата организация.

Youthpass (Младежки паспорт)

Youthpass – достъпен за всички участници в корпуса – е инструмент, който ти помага да определиш и документираш придобитите знания и умения в рамките на проекта. Той ти позволява да опишеш извършените дейности и да покажеш наученото, включително информални или неформални умения. 

Всичко това се посочва официално в сертификат Youthpass. Досега над 1 милион души са използвали инструмента и са получили такъв сертификат.  

В зависимост от вида признаване, който ти е необходим, създаването на сертификат Youthpass може да ти помогне също да обмислиш и създадеш своя автобиография в Европас

Виж видеоразкази за значението на Youthpass. 

Удостоверение за участие

С удостоверението за участие се потвърждава твоето участие в дейности на Европейския корпус за солидарност. 

Твоето удостоверение за участие ще бъде издадено в края на дейността ти в корпуса чрез този уебсайт от една от организациите, участващи в дейността. Трябва само да попълниш анкета, за да разберем как е преминала дейността ти.

Удостоверението за извършената от теб работа в корпуса за солидарност ще бъде ценно допълнение към автобиографията ти. Можеш да направиш препратка към него, ако използваш общоевропейския портал за възможности за работа EURES.

Информационни материали

За повече информация виж нашия информационен пакет за участниците