Skip to main content

Европейски корпус за солидарност

Силата на съвместния подход

Обучение и подкрепа за участниците

Европейският корпус за солидарност предоставя редица услуги за подкрепа на участниците, за да се гарантира, че не само можете да извлечете максимална полза от вашата дейност, но и да научите възможно най-много.  

Общо онлайн обучение 

Общото онлайн обучение е обучение със свободен достъп — чрез сайта на Европейския корпус за солидарност — за всички регистрирани кандидати и участници. Модулите включват Мисията на Европейския корпус за солидарност, Роли и отговорности на участниците, Междукултурна осведоменост, Здраве и безопасност и др.

Онлайн езикова подкрепа

Онлайн езиковата подкрепа има за цел да се помогне на участниците да подобрят познанията си по езика, на който ще работят.

Услугата е достъпна за всички официални езици на ЕС: български, чешки, датски, немски, гръцки, английски, естонски, испански, фински, френски, ирландски, ирландски (гелски), италиански, литовски, латвийски, малтийски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски и шведски.

Можете да използвате услугата, ако сте избрани за участие в дейност на корпуса (доброволчество, стаж или работа) с продължителност поне 2 месеца. След като бъдете избрани, ще получите електронно писмо с данни за влизане в системата на приемащата държава.

Обучение

Това е поредица от обучения за участниците в дългосрочни дейности, които ви предоставят постоянни насоки и подкрепа по време на дейностите в рамките на корпуса. Обученията ви помагат да се адаптирате към културните и личностните предизвикателства, да научите за вашите права и задължения, дават ви информация по практически въпроси и за междукултурното общуване, предоставят ви възможност да се запознаете с други участници, да поддържате връзка с националните агенции, да оцените опита си и др. 

Като участник в дългосрочна дейност ще ви бъдат предложени следните сесии:

  • обучение преди заминаване (само за трансгранични дейности) 
  • обучение при пристигане 
  • междинна оценка (само за дейности с продължителност от 6 месеца и повече) 
  • годишни прояви на Европейския корпус за солидарност.

Наставничество

Когато пристигнете на място, трябва да ви бъде оказана подкрепа под формата на наставничество, за да ви се помогне да се установите както в новата държава, така и в приемащата организация.

Youthpass (Младежки паспорт)

Youthpass – достъпен за всички участници в корпуса – е инструмент, който ви помага да определите и документирате резултатите от обучението, постигнати в рамките на проекта. Той ви позволява да опишете какво сте правили и да покажете какво сте научили, включително информални или неформални умения. 

Всичко това се посочва официално в удостоверението Youthpass. Досега над 1 милион души са използвали инструмента и са получили такова удостоверение.  

В зависмост от вида признаване, който ви е необходим, създаването на удостоверение Youthpass може да ви помогне също да обмислите и създадете своя автобиография в Европас

Застраховка

Основен принцип за всички дейности, извършвани по линия на Корпуса, е участниците да бъдат винаги в безопасност. 

По време на дейността ще бъдете застраховани от момента на заминаване за приемащата страна до 2 месеца след края на дейността:

За трансгранични дейности:

  • чрез допълнително осигуряване освен вашата Европейска здравноосигурителна карта, или от националната здравна система на приемащата страна (предоставя се от Европейската комисия) 
  • основно покритие от Комисията – ако не можете да получите Европейска здравноосигурителна карта безплатно, нито имате право на осигуряване в приемащата страна 

 За вътрешни дейности (в държавата):

  • чрез възстановяване на всички разходи, които не се покриват от вашата национална здравна система

На уебсайта на дружеството за застраховане можете да намерите повече подробности за покритието и за това как да се регистрирате.

Повече информация за обработването на лични данни в рамките на застрахователните услуги може да бъде намерена в съобщението относно защитата на личните данни

Удостоверение за участие

С удостоверението за участие се потвърждава, че сте участвали в дейности на Европейския корпус за солидарност. 

Вашето удостоверение за участие ще бъде издадено в края на дейността ви в корпуса чрез този уебсайт от една от организациите, участващи в дейността. Трябва само да попълните анкета, за да разберем как е преминала дейността ви.

Удостоверението за извършената от вас работа в корпуса за солидарност ще бъде ценно допълнение към автобиографията ви. Можете да направите препратка към него, ако използвате общоевропейския портал за възможности за работа EURES.

Споразумения с участниците

Преди да заминете, за да започнете дейността си — било то доброволчество, стаж или работа — трябва да подпишете договор за участие, в който се определят поне следните аспекти на вашата дейност:

  • права и отговорности по отношение на застраховането и финансовото участие на корпуса 
  • задачите, които трябва да бъдат изпълнени по време на дейността (за доброволчество
  • планирани резултати от обучението (за доброволчество). 

За стажове и работа ще трябва да подпишете допълнително споразумение в съответствие със законодателството на приемащата страна. 

Визи и разрешителни за пребиваване

Възможно е да се нуждаете от едното от тях (или и от двете), когато се премествате от една страна в друга, за да участвате в дейността на корпуса. 
/!\  Настоятелно ви съветваме да направите заявка за такива разрешения за пътуване или пребиваване дълго преди заминаването, тъй като процесът може да отнеме няколко седмици.

За повече информация се обърнете към съответната национална агенция или към изпълнителната агенция

За обща информация относно визите и разрешенията за пребиваване, както за краткосрочни, така и за дългосрочни престои, вижте портала на ЕС за имиграцията.