Skip to main content

Europees Solidariteitskorps

De kracht van samen

Training en ondersteuning voor deelnemers

Het Europees Solidariteitskorps biedt je als deelnemer ondersteuning, zodat je niet alleen optimaal van de mogelijkheden profiteert, maar er ook zo veel mogelijk van opsteekt.  

Algemene online-training 

De algemene online-training is een gratis cursus die via de site van het Solidariteitskorps toegankelijk is voor alle ingeschreven kandidaten en deelnemers. De cursus bestaat uit verschillende modules, zoals “Missie van het Europees Solidariteitskorps”, “Taken en verantwoordelijkheden van de deelnemers”, “Intercultureel bewustzijn”, “Gezondheid en veiligheid” enz.

Online-taalhulp

De online-taalhulp OLS helpt deelnemers hun kennis van de taal waarin zij werken bij te spijkeren.

OLS is beschikbaar in alle officiële talen van de EU: Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Iers, Italiaans, Kroatisch, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch en Zweeds.

Je kunt OLS gebruiken als je bent geselecteerd voor een activiteit van het Solidariteitskorps (vrijwilligerswerk, stage of baan) die minimaal twee maanden duurt . Na je selectie krijg je van je gastorganisatie een e-mail met je inloggegevens.

Training

Het gaat om een reeks trainingsevenementen voor deelnemers aan langetermijnactiviteiten, die als steunpilaar dienen gedurende je hele tijd bij het Solidariteitskorps. Ze helpen je om te gaan met culturele en persoonlijke uitdagingen, meer te weten te komen over je rechten en plichten, praktische problemen op te lossen, met andere culturen om te gaan, andere deelnemers te leren kennen, contact op te nemen met je nationale agentschap, je ervaring te evalueren enz. 

Voor jou als deelnemer aan een langetermijnactiviteit zijn er verschillende sessies:

  • training vóór vertrek (alleen bij activiteiten in het buitenland) 
  • training bij aankomst 
  • tussentijdse evaluatie (alleen bij activiteiten met een duur van minstens zes maanden) 
  • jaarlijkse evenementen van het Europees Solidariteitskorps

Begeleiding

Ter plaatse krijg je persoonlijke begeleiding om je te helpen zowel bij het settelen in je nieuwe land als bij de opvang door de ontvangende organisatie.

Youthpass

Youthpass is een tool voor alle deelnemers aan het Solidariteitskorps met behulp waarvan je de leerresultaten van je activiteit in kaart kunt brengen en kunt documenteren. Je kunt ermee beschrijven wat je tijdens de activiteit gedaan en bijgeleerd hebt, ook de informele en niet-formele vaardigheden. 

Alles wordt officieel vastgelegd in een Youthpass-certificaat. Al meer dan 1 miljoen jongeren hebben er gebruik van gemaakt en een certificaat gekregen.  

Mocht je het nodig hebben, dan kun je het Youthpass-certificaat ook gebruiken bij het opstellen van je curriculum vitae (cv) in Europass

Verzekering

Een van de belangrijkste uitgangspunten bij alle activiteiten van het Solidariteitskorps is dat je als deelnemer te allen tijde veilig moet zijn. 

Daarom ben je tijdens je activiteit verzekerd, vanaf het moment dat je naar het gastland vertrekt tot twee maanden na afloop van de activiteit.

Bij activiteiten in het buitenland krijg je:

  • een aanvullende verzekering van de Europese Commissie bovenop die van de Europese zorgpas of het nationale zorgstelsel van het gastland 
  • een basisverzekering van de Europese Commissie, als je niet gratis in aanmerking komt voor een Europese zorgpas of voor de verzekering van het nationale zorgstelsel van het gastland 

 Bij activiteiten in eigen land worden:

  • alle niet door je nationaal zorgverzekering gedekte zorgkosten vergoed

Meer informatie over de dekking en aanvraag van de verzekering vind je op de website van de verzekeringsmaatschappij.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens binnen de verzekeringsdiensten vind je in deze privacyverklaring

Certificaat van deelname

Met het certificaat van deelname wordt bevestigd dat je hebt deelgenomen aan een activiteit van het Europees Solidariteitskorps. 

Je krijgt dit certificaat na afloop van je activiteit, via deze website, van een van de bij je activiteit betrokken organisaties. Je moet wel eerst het evaluatieformulier invullen om ons te laten weten hoe alles verlopen is.

Het certificaat van deelname aan een activiteit van het Solidariteitskorps vormt een waardevolle aanvulling op je cv. Je kunt er uiteraard ook naar verwijzen als je later solliciteert via de Europese vacaturebank Eures.

Overeenkomst

Voordat je aan de slag gaat, moet je, of het nu gaat om individueel vrijwilligerswerk, een stage of een baan, eerst een deelnameovereenkomst ondertekenen, die in ieder geval de volgende zaken regelt:

  • de rechten en verantwoordelijkheden met betrekking tot de verzekering en financiële bijdragen van het Solidariteitskorps 
  • je taken tijdens de activiteit (voor vrijwilligerswerk
  • de beoogde leerresultaten (voor vrijwilligerswerk

Voor stages en banen moet je een aanvullende overeenkomst ondertekenen die aan de wetgeving van het gastland voldoet. 

Visum en verblijfsvergunning

Het zou kunnen dat je een visum en/of verblijfsvergunning nodig hebt wanneer je naar het land vertrekt waar je voor het Solidariteitskorps gaat werken. 
/!\  We raden je met klem aan je reis- of verblijfsdocumenten ruim van tevoren aan te vragen, want het kan best een paar weken duren voordat je ze in huis hebt.

Neem voor meer informatie contact op met het nationaal agentschap in je land of met het Uitvoerend Agentschap

Algemene informatie over visums en verblijfsvergunningen, zowel voor een kort als voor een lang verblijf, vind je op het EU-immigratieportaal.