Skip to main content

Euroopan solidaarisuusjoukot

VAHVOJA YHDESSÄ

Valmennus ja tuki osallistujille

Euroopan solidaarisuusjoukot tarjoaa osallistujille tukipalveluja, joilla varmistetaan, että saat kaiken hyödyn kokemuksestasi ja opit mahdollisimman paljon.  

Yleinen verkkovalmennus 

Yleinen verkkovalmennus on solidaarisuusjoukkojen verkkosivujen kautta tarjottava avoin koulutus kaikille rekisteröityneille hakijoille ja osallistujille. Koulutusmoduuleja ovat muun muassa Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminta-ajatus, Osallistujien roolit ja vastuut, Kulttuurienvälinen tietoisuus ja Terveys ja turvallisuus.

Humanitaarisen avun vapaaehtoistoimintaan vaadittava valmennus

Valmennukseen sisältyy itsearviointi ja verkkovalmennus, jota seuraa verkossa tehtävä koe. Kokeen läpäisseet voidaan kutsua viisi päivää kestävään lähikoulutukseen, joka järjestetään Espanjassa, Italiassa, Ranskassa tai Saksassa sijaitsevassa koulutuskeskuksessa. Itsearviointi ja verkkovalmennus tehdään EU Academy -alustalla. Ne ovat saatavilla kaikille niille vapaaehtoisille, jotka ovat rekisteröitymisen yhteydessä ilmaisseet olevansa kiinnostuneita humanitaarisen avun vapaaehtoistoiminnasta.

Kielivalmennus verkossa

Verkossa toimiva kielivalmennuspalvelu (OLS) auttaa osallistujia parantamaan taitojaan tulevassa työskentelykielessään. OLS-palvelu on Euroopan komission EU Academy -oppimisalustalla.

Palvelu on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä: bulgaria, englanti, espanja, hollanti, iiri, italia, kreikka, kroaatti, latvia, liettua, malta, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, sloveeni, suomi, tanska, tšekki, unkari ja viro. Kielivalmennuspalvelu on saatavilla lisäksi baskiksi, galiciaksi ja katalaaniksi.

Voit käyttää palvelua, jos sinut on valittu sellaiseen solidaarisuusjoukkojen toimintaan, joka kestää vähintään kaksi kuukautta. Kun sinut on valittu solidaarisuusjoukkojen toimintaan, isäntäorganisaatiosi lähettää sinulle sähköpostitse kutsukirjeen. Se sisältää kirjautumistunnukset OLS-palveluun ja EU Academy -oppimisalustalle.

Vakuutus

Yksi Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimintojen keskeisistä periaatteista on, että osallistujien turvallisuus taataan kaikissa tilanteissa. 

Sinut vakuutetaan toimintasi ajaksi siitä hetkestä, kun lähdet kohdemaahan, ja kahdeksi kuukaudeksi toiminnan päättymisen jälkeen seuraavasti:

Valtioiden rajat ylittävissä toiminnoissa:

  • eurooppalaista sairaanhoitokorttiasi tai kohdemaan kansallista terveydenhuoltojärjestelmää täydentävä lisävakuutussuoja (jonka tarjoaa Euroopan komissio) 
  • komission tarjoama perusvakuutusturva, jos et voi saada eurooppalaista sairaanhoitokorttia ilmaiseksi etkä ole oikeutettu vakuutusturvaan kohdemaassa. 

Kotimaan toiminnoissa:

  • sinulle korvataan kulut, joita kansallinen terveydenhuoltojärjestelmäsi ei kata.

Lisätietoja vakuutusturvasta ja sen hakemisesta saa vakuutusyhtiön sivuilta.

Hankkeen toteutusajankohdasta riippuu, miltä vakuutuksentarjoajalta osallistuja saa vakuutuksen. Cigna-vakuutusyhtiön tietosuojailmoitus on voimassa monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 puitteissa toteutetuille hankkeille sekä hankkeille, jotka aloitettiin ennen 7. helmikuuta 2023 nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 puitteissa. Henner-vakuutusyhtiön tietosuojailmoitus on voimassa hankkeille, jotka toteutetaan nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 puitteissa.

Viisumit ja oleskeluluvat

Voit tarvita viisumin tai oleskeluluvan tai molemmat, kun muutat toiseen maahan osallistuaksesi solidaarisuusjoukkojen toimintaan.    
/!\ Suosittelemme hakemaan tarvittavia matkustus- tai oleskelulupia hyvissä ajoin, sillä hakemusten käsittely saattaa kestää useita viikkoja.

Yleistä tietoa viisumeista ja oleskeluluvista lyhyt- ja pitkäkestoiseen oleskeluun saa EU:n maahanmuuttoportaalista.  

Lisätietoja saa asianomaisesta kansallisesta toimistosta tai toimeenpanovirastosta

Osallistujien kanssa tehtävät sopimukset

Ennen toiminnan aloittamista on allekirjoitettava osallistujasopimus, jossa määritetään vähintään seuraavat toimintaan liittyvät asiat:

  • oikeudet ja velvollisuudet, jotka koskevat vakuutusta ja solidaarisuusjoukkojen antamaa rahoitusta 
  • toiminnon aikana suoritettavat tehtävät (vapaaehtoistoiminnan osalta) 
  • aiotut oppimistulokset (vapaaehtoistoiminnan osalta).

Valmennus

Valmennus koostuu pitkäaikaisiin toimiin osallistuville nuorille järjestettävistä koulutustapahtumista, jotka tarjoavat jatkuvaa opastusta ja tukea koko osallistumisen ajan. Valmennus auttaa sinua kohtaamaan uuden kulttuurin ja elämäntilanteen tuomia haasteita, ja saat myös tietoa oikeuksistasi, velvollisuuksistasi ja käytännön asioista, opit kulttuurien välistä viestintää ja tutustut muihin osallistujiin. Lisäksi se auttaa sinua esimerkiksi pitämään yhteyttä kansallisiin toimistoihin ja arvioimaan solidaarisuusjoukkolaisena saamiasi kokemuksia 

Kun osallistut pitkäaikaisen toimintaan, pääset seuraaviin koulutustapahtumiin:

  • lähtövalmennus (vain valtioiden rajat ylittävissä toiminnoissa) 
  • alkuvalmennus 
  • väliarviointi (vain yli kuuden kuukauden mittaisissa toiminnoissa) 
  • Euroopan solidaarisuusjoukkojen vuotuiset tapahtumat

Mentorointi

Paikan päällä sinulle tarjotaan henkilökohtaista tukea mentoroinnilla, jonka tarkoitus on auttaa sinua sopeutumaan uuteen maahan ja vastaanottavaan järjestöön.

Youthpass-todistus

Youthpass on kaikille Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujille avoin työkalu, jolla tunnistat ja kirjaat hankkeessa saavuttamasi oppimistulokset. Sen avulla kuvailet suorittamiasi tehtäviä ja osoitat, mitä olet oppinut – myös epävirallisesti opitut taidot. 

Kaikki nämä kirjataan virallisesti Youthpass-todistukseen. Tähän mennessä jo yli miljoona ihmistä on käyttänyt Youthpass-työkalua ja saanut Youthpass-todistuksen.  

Tietyntyyppiset oppimissuoritukset on mahdollista kirjata myös Europassi-ansioluetteloon

Käy katsomassa videoita, joissa kerrotaan Youthpass-todistuksen merkityksestä.

Osallistumistodistus

Osallistumistodistus todistaa, että olet osallistunut Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimintaan. 

Kun toimintasi solidaarisuusjoukoissa loppuu, jokin toimintaan osallistuneista organisaatioista myöntää sinulle osallistumistodistuksen tämän sivuston kautta. Sinun on ensin vastattava kyselyyn, jotta saamme tietää, kuinka osallistumisesi sujui.

Todistus Euroopan solidaarisuusjoukoille tekemästäsi työstä on arvokas lisä ansioluetteloosi. Voit luonnollisesti käyttää sitä myös hakiessasi töitä Euroopan laajuisen EURES-työnhakuportaalin välityksellä.

Tietopaketti

Lisätietoa saa osallistujille tarkoitetusta tietopaketista