Skip to main content

Evropský sbor solidarity

Spolu jsme silnější

Odborná příprava a podpora účastníků

Evropský sbor solidarity poskytuje svým členům řadu podpůrných služeb – aby mohli co nejlépe využít svých zkušeností a maximalizovat přinos svého působení ve sboru.  

Online školení – obecné informace 

Všeobecné školení online je k dispozici všem registrovaným zájemcům na stránkách sboru solidarity bez ohledu na to, zda se již nějaké činnosti účastní, či nikoli. Moduly školení se týkají například těchto témat: Poslání Evropského sboru solidarity, Úloha a povinnosti účastníků, Mezikulturní povědomí, Zdraví a bezpečnost a další.

Jazyková podpora online

Online jazyková podpora slouží účastníkům ke zdokonalování jejich znalosti jazyka, v němž pracují.

Služba je k dispozici pro všechny úřední jazyky EU: angličtinu, bulharštinu, češtinu, dánštinu, estonštinu, finštinu, francouzštinu, chorvatštinu, irštinu, italštinu, litevštinu, lotyštinu, maďarštinu, maltštinu, němčinu, nizozemštinu, polštinu, portugalštinu, rumunštinu, řečtinu, slovenštinu, slovinštinu, španělštinu a švédštinu.

Službu můžete využívat v případě, že jste byli v rámci sboru vybráni pro konkrétní činnost (dobrovolnická činnost, stáž nebo pracovní místo) trvající nejméně 2 měsíce. E-mail s přihlašovacími údaji obdržíte od vaší hostitelské organizace.

Školení

V rámci série školení jsou účastníkům dlouhodobých aktivit průběžně během působení ve sboru poskytovány pokyny a podpora. Školení jim pomáhají přizpůsobit se kulturním a osobním výzvám, získávat informace o právech a povinnostech, řešit praktické záležitosti, mezikulturní komunikaci, seznámit se s ostatními účastníky, udržovat kontakt s národními agenturami, hodnotit nabyté zkušenosti a více. 

Účastníkům dlouhodobých činností můžeme nabídnout tyto moduly:

  • školení před odjezdem (pouze u přeshraničních aktivit) 
  • školení po příjezdu 
  • hodnocení v polovině období (pouze u činností trvajících 6 měsíců a více) 
  • výroční akce Evropského sboru solidarity

Mentoři

Během pobytu by vám měl být k dispozici instruktor/mentor, který vám pomůže se v nové zemi a v hostitelské organizaci „zabydlet“.

Youthpass (pas mládeže)

Youthpass – je k dispozici všem účastníkům sboru a pomůže vám pojmenovat a zdokumentovat výsledky učení, kterých jste během účasti dosáhli. Umožňuje vám popsat činnosti, kterým jste se věnovali, a prokázat, co jste se naučili – včetně neformálních/informálních dovedností. 

To vše bude zaznamenáno v osvědčení pasu mládeže (Youthpass certificate). Pas a osvědčení byly doposud vydány 1 milionu mladých lidí.  

U některých druhů kvalifikací vám osvědčení Youthpass také pomůže sestavit životopis na stránkách Europassu

Pojištění

Jednou z hlavních zásad všech činností realizovaných v rámci sboru je, že účastníkům musí být vždy zaručena bezpečnost. 

Při výkonu činnosti budete pojištěni od okamžiku, kdy dorazíte do hostitelské země, během činnosti a ještě 2 měsíce od jejího ukončení, a to buď:

U přeshraničních činností:

  • doplňkovým pojištěním, které doplní váš evropský průkaz zdravotního pojištění , nebo vnitrostátním zdravotním pojištěním hostitelské země (poskytuje Evropská komise) 
  • primárním pojištěním poskytovaným Komisí – pokud nebudete mít nárok na bezplatný evropský průkaz zdravotního pojištění či na právo na pojištění v hostitelské zemi 

 U vnitrostátních budete moct žádat o:

  • úhradu veškerých nákladů, které vám nehradí vnitrostátní systém zdravotního pojištění

Podrobnější informace najdete na internetových stránkách pojišťovny.

Další informace o zpracování osobních údajů v rámci pojišťovacích služeb jsou uvedeny v tomto oznámení o ochraně údajů

Osvědčení o účasti

Osvědčení o účasti potvrzuje, že jste se zúčastnili činnosti Evropského sboru solidarity. 

Na konci vaší účasti vám bude vaše osvědčení vydáno na těchto internetových stránkách některou z organizací, která se na dané činnosti podílela. Nejprve po vás budeme chtít vyplnit dotazník, abychom od vás získali zpětnou vazbu ohledně vašeho působení.

Doklad o práci, kterou jste ve sboru solidarity vykonali, bude velmi užitečným doplňkem vašeho životopisu. Budete na něj moci odkazovat i v případě, že využíváte celoevropský portál pracovních příležitostí EURES.

Účastnická dohoda

Před zahájením vaší činnosti – ať už se jedná o dobrovolnou činnost, stáž či zaměstnání – musíte podepsat dohodu, ve které budou uvedeny minimálně následující podmínky vaší činnosti:

  • práva a povinnosti týkající se pojištění a finančního příspěvku sboru 
  • úkoly, které budete během činnosti provádět (u dobrovolných činností
  • plánované výsledky učení (u dobrovolných činností). 

Pokud jde o stáže a pracovní místa, budete muset podepsat také pracovní dohodu v souladu s právními předpisy hostitelské země. 

Víza a povolení k pobytu

Je možné, že při cestování mezi různými zeměmi v rámci působení ve sboru budete potřebovat jedno nebo druhé nebo obojí. 
/!\  Důrazně vám doporučujeme, abyste žádost o cestovní povolení nebo povolení k pobytu podávali s dostatečným předstihem, neboť jejich vydání může trvat několik týdnů.

Další podrobnosti vám sdělí národní agentura nebo příslušná výkonná agentura

Všeobecné informace o vízech a povoleních k pobytu (krátkodobých i dlouhodobých) najdete na portálu EU věnovanému přistěhovalectví.