Skip to main content

Evropska solidarnostna enota

Močnejši skupaj

Usposabljanje in podpora za udeležence

Evropska solidarnostna enota zagotavlja vrsto podpornih storitev, ki omogočajo udeležencem, da čim bolj izkoristijo svoje sodelovanje v enoti in se čim več naučijo.  

Splošno spletno usposabljanje 

Splošno spletno usposabljanje je na spletišču evropske solidarnostne enote na voljo vsem registriranim kandidatom in udeležencem. Med moduli so Poslanstvo evropske solidarnostne enote, Vloge in odgovornosti udeležencev, Medkulturna ozaveščenost, Zdravje in varnost in drugi.

Spletna jezikovna podpora

Spletna jezikovna podpora je namenjena izboljšanju znanja jezika, ki ga bodo udeleženci potrebovali pri delu.

Storitev je na voljo v vseh uradnih jezikih EU: angleščini, bolgarščini, češčini, danščini, estonščini, finščini, francoščini, grščini, hrvaščini, irščini, italijanščini, latvijščini, litovščini, madžarščini, malteščini, nemščini, nizozemščini, poljščini, portugalščini, romunščini, slovaščini, slovenščini, španščini in švedščini.

Storitev lahko uporabljate, če ste bili izbrani za sodelovanje v dejavnosti enote (prostovoljstvo, pripravništvo ali zaposlitev), ki traja 2 meseca ali več. Če ste bili izbrani, vam bo gostiteljska organizacija poslala elektronsko vabilo s podatki za prijavo.

Usposabljanje

Niz usposabljanj omogoča udeležencem dolgoročnih dejavnosti stalno spremljanje in podporo skozi celotno izkušnjo. Tako se lahko lažje prilagodite kulturnim spremembam in osebnim izzivom, se seznanite s svojimi pravicami in dolžnostmi, rešujete praktična vprašanja, se medkulturno sporazumevate in spoznavate druge udeležence, ohranjate stike z nacionalnimi agencijami, ocenite svoje izkušnje in še več. 

Udeleženci dolgoročne dejavnosti imajo na voljo naslednja usposabljanja:

  • usposabljanje pred odhodom (samo za čezmejne dejavnosti) 
  • usposabljanje ob prihodu 
  • vmesna ocena (samo za dejavnosti, ki trajajo 6 mesecev in več) 
  • letni dogodki evropske solidarnostne enote

Mentorstvo

Na kraju samem bi morali imeti na voljo osebno podporo v obliki mentorstva, da se boste lažje znašli v novi državi in organizaciji gostiteljici.

Youthpass

Youthpass, ki je na voljo vsem udeležencem enote, je orodje, ki vam pomaga prepoznati in dokumentirati učne rezultate v okviru projekta. Omogoča vam, da opišete, kaj ste delali in kaj ste se naučili – vključno z neformalnimi in priložnostnimi spretnostmi. 

Vse to je uradno dokumentirano s potrdilom Youthpass. Orodje je do zdaj uporabilo več kot 1 milijon mladih, ki so tudi prejeli potrdilo.  

Odvisno od vrste priznanja, ki ga potrebujete, vam lahko potrdilo Youthpass tudi pomaga pri oblikovanju vašega življenjepisa Europass

Zavarovanje

Ključno načelo za vse dejavnosti, ki se izvajajo v okviru enote, je varnost udeležencev, ki mora biti vedno zagotovljena. 

Med dejavnostjo boste zavarovani od trenutka, ko se odpravite v državo gostiteljico, do dveh mesecev po koncu dejavnosti, in sicer boste imeli:

za čezmejne dejavnosti:

  • dodatno zavarovanje poleg evropske kartice zdravstvenega zavarovanja ali zavarovanja v nacionalnem zdravstvenem sistemu države gostiteljice (ki ga zagotavlja Evropska komisija) 
  • osnovno zavarovanje, ki ga zagotavlja Komisija, če ne morete brezplačno dobiti evropske kartice zdravstvenega zavarovanja ali niste upravičeni do zavarovanja v državi gostiteljici 

 za dejavnosti znotraj države:

  • povračilo vseh stroškov, ki jih ne krije nacionalni zdravstveni sistem

Več informacij o zavarovanju in kako se prijavite, boste našli na spletišču zavarovalnice.

Več informacij o obdelavi osebnih podatkov na področju zavarovalniških storitvah je na voljo v tem obvestilu o varstvu podatkov

Potrdilo o udeležbi

Potrdilo o udeležbi potrjuje, da ste sodelovali v dejavnostih evropske solidarnostne enote. 

Ob koncu vaše udeležbe vam bo ena od organizacij v okviru dejavnosti prek tega spletišča izdala potrdilo o udeležbi. Pred tem pa morate izpolniti anketo o svoji izkušnji z našo enoto.

Dokazilo o vašem delu v okviru solidarnostne enote je pomemben dodatek k vašemu življenjepisu. Seveda ga lahko uporabite na vseevropskem portalu za zaposlitveno mobilnost EURES.

Sporazumi z udeleženci

Pred začetkom dejavnosti (prostovoljstvo, pripravništvo ali zaposlitev) morate podpisati sporazum o sodelovanju, ki določa vsaj naslednje vidike vaše dejavnosti:

  • pravice in odgovornosti v zvezi z zavarovanjem in finančnim prispevkom evropske solidarnostne enote 
  • naloge, ki se bodo izvajale med dejavnostjo (za prostovoljstvo
  • predvideni učni rezultati (za prostovoljstvo

Za pripravništvo in zaposlitev boste morali podpisati dodatni sporazum v skladu z zakoni države gostiteljice. 

Vizumi in dovoljenja za prebivanje

Za sodelovanje v dejavnosti evropske solidarnostne enote v drugi državi boste morda potrebovali vizum ali dovoljenje za prebivanje. 
/!\  Zahtevek za dovoljenje za potovanje ali dovoljenje za prebivanje vložite veliko vnaprej, saj lahko postopek traja več tednov.

Za več informacij se obrnite na ustrezno nacionalno agencijo ali izvajalsko agencijo

Splošne informacije o vizumih in dovoljenjih za kratkoročno in dolgoročno bivanje so na voljo na portalu EU o priseljevanju.