Skip to main content

Evropska solidarnostna enota

Močnejši skupaj

Usposabljanje in podpora za udeležence

Evropska solidarnostna enota zagotavlja vrsto podpornih storitev, ki omogočajo udeležencem, da čim bolj izkoristijo svoje sodelovanje v enoti in se čim več naučijo.  

Splošno spletno usposabljanje 

To usposabljanje je na spletišču evropske solidarnostne enote na voljo vsem registriranim kandidatom in udeležencem. Med moduli so Poslanstvo evropske solidarnostne enote, Vloge in odgovornosti udeležencev, Medkulturna ozaveščenost, Zdravje in varnost in drugi.

Obvezno usposabljanje za prostovoljstvo na področju humanitarne pomoči

To usposabljanje vključuje samooceno in spletni tečaj, ki mu sledi spletni preizkus znanja. Kandidati, ki uspešno opravijo preizkus, so lahko povabljeni na 5-dnevni tečaj v živo v centru za usposabljanje v Franciji, Nemčiji, Italiji ali Španiji. Samoocena in spletno usposabljanje sta na platformi EU Academy na voljo vsem kandidatom za prostovoljce, ki so ob prijavi izrazili interes za prostovoljstvo na področju humanitarne pomoči.

Spletna jezikovna podpora

Spletna jezikovna podpora je namenjena izboljšanju znanja jezika, ki ga bodo udeleženci potrebovali pri delu. Spletna jezikovna podpora gostuje na korporativni platformi Evropske komisije za upravljanje učenja, ki se imenuje EU Academy.

Storitev je na voljo za vse uradne jezike EU: angleščino, bolgarščino, češčino, danščino, estonščino, finščino, francoščino, grščino, hrvaščino, irščino, italijanščino, latvijščino, litovščino, madžarščino, malteščino, nemščino, nizozemščino, poljščino, portugalščino, romunščino, slovaščino, slovenščino, španščino in švedščino. Spletna storitev za učenje jezikov je poleg tega na voljo tudi za baskovščino, galicijščino in katalonščino.

Storitev lahko uporabljate, če ste bili izbrani za sodelovanje v dejavnosti enote, ki traja 2 meseca ali več. Če ste bili izbrani za sodelovanje v dejavnosti enote, vam bo gostiteljska organizacija poslala elektronsko vabilo s prijavnimi podatki za spletno jezikovno podporo na platformi EU Academy.

Zavarovanje

Ključno načelo za vse dejavnosti, ki se izvajajo v okviru enote, je varnost udeležencev, ki mora biti vedno zagotovljena. 

Med dejavnostjo boste zavarovani od trenutka, ko se odpravite v državo gostiteljico, do dveh mesecev po koncu dejavnosti, in sicer boste imeli:

za čezmejne dejavnosti:

  • dodatno zavarovanje poleg evropske kartice zdravstvenega zavarovanja ali zavarovanja v nacionalnem zdravstvenem sistemu države gostiteljice (ki ga zagotavlja Evropska komisija) 
  • osnovno zavarovanje, ki ga zagotavlja Komisija, če ne morete brezplačno dobiti evropske kartice zdravstvenega zavarovanja ali niste upravičeni do zavarovanja v državi gostiteljici 

za dejavnosti znotraj države:

  • povračilo vseh stroškov, ki jih ne krije nacionalni zdravstveni sistem

Več informacij o zavarovanju in kako se prijavite, boste našli na spletišču zavarovalnice.

Odvisno od obdobja, v katerem poteka projekt, bodo udeleženci zavarovani pri različnih ponudnikih zavarovanja. Obvestilo o varstvu podatkov zavarovalnice CIGNA velja za projekte, ki potekajo v okviru večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020, in za projekte, ki so se začeli pred 7. februarjem 2023 v okviru sedanjega večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027. Obvestilo o varstvu podatkov zavarovalnice Henner velja za projekte, ki potekajo v okviru sedanjega večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027.

Vizumi in dovoljenja za prebivanje

Za sodelovanje v dejavnosti evropske solidarnostne enote v drugi državi boste morda potrebovali vizum ali dovoljenje za prebivanje.    
/!\  Zahtevek za dovoljenje za potovanje ali dovoljenje za prebivanje vložite veliko vnaprej, saj lahko postopek traja več tednov.

Splošne informacije o vizumih in dovoljenjih za kratkoročno in dolgoročno bivanje so na voljo na portalu EU o priseljevanju.  

Za več informacij se obrnite na ustrezno nacionalno agencijo ali izvajalsko agencijo

Sporazumi z udeleženci

Pred začetkom dejavnosti morate podpisati sporazum o sodelovanju, ki določa vsaj naslednje vidike vaše dejavnosti:

  • pravice in odgovornosti v zvezi z zavarovanjem in finančnim prispevkom evropske solidarnostne enote 
  • naloge, ki se bodo izvajale med dejavnostjo (za prostovoljstvo
  • predvideni učni izidi (za prostovoljstvo)

Usposabljanje

Niz usposabljanj omogoča udeležencem dolgoročnih dejavnosti stalno spremljanje in podporo skozi celotno izkušnjo. Tako se lahko lažje prilagodite kulturnim spremembam in osebnim izzivom, se seznanite s svojimi pravicami in dolžnostmi, rešujete praktična vprašanja, se medkulturno sporazumevate in spoznavate druge udeležence, ohranjate stike z nacionalnimi agencijami, ocenite svoje izkušnje in še več. 

Udeležencem dolgoročne dejavnosti so na voljo naslednja usposabljanja:

  • usposabljanje pred odhodom (samo za čezmejne dejavnosti) 
  • usposabljanje ob prihodu 
  • vmesna ocena (samo za dejavnosti, ki trajajo 6 mesecev in več) 
  • letni dogodki evropske solidarnostne enote

Mentorstvo

Na kraju samem bi morali imeti na voljo osebno podporo v obliki mentorstva, da se boste lažje znašli v novi državi in organizaciji gostiteljici.

Youthpass

Youthpass, ki je na voljo vsem udeležencem enote, je orodje, ki vam pomaga prepoznati in dokumentirati učne izide v okviru projekta. Omogoča vam, da opišete, kaj ste delali in kaj ste se naučili – vključno z neformalnimi in priložnostnimi spretnostmi. 

Vse to je uradno dokumentirano s potrdilom Youthpass. Orodje je do zdaj uporabilo več kot 1 milijon mladih, ki so tudi prejeli potrdilo.  

Odvisno od vrste priznanja, ki ga potrebujete, vam lahko potrdilo Youthpass tudi pomaga pri oblikovanju vašega življenjepisa Europass

Oglejte si nekaj videoposnetkov o tem, kako pomembno je potrdilo Youthpass.

Potrdilo o udeležbi

Potrdilo o udeležbi potrjuje, da ste sodelovali v dejavnostih evropske solidarnostne enote. 

Ob koncu vaše udeležbe vam bo ena od organizacij v okviru dejavnosti prek tega spletišča izdala potrdilo o udeležbi. Pred tem pa morate izpolniti anketo o svoji izkušnji.

Dokazilo o vašem delu v okviru solidarnostne enote je pomemben dodatek k vašemu življenjepisu. Seveda ga lahko uporabite na vseevropskem portalu za zaposlitveno mobilnost EURES.

Informativno gradivo

Več informacij je na voljo v informativnem gradivu za udeležence