Skip to main content

Evropska solidarnostna enota

Močnejši skupaj

Prostovoljstvo na področju humanitarne pomoči

Od leta 2022 se evropska solidarnostna enota odpira svetu in ponuja nove čezmejne prostovoljske dejavnosti v podporo operacijam humanitarne pomoči v tretjih državah.

Ti projekti so odlična priložnost za aktivno udeležbo in izkazovanje solidarnosti z ljudmi v državah zunaj EU, ki se soočajo s humanitarnimi nesrečami ali morajo povečati svojo pripravljenost na morebitne nesreče v prihodnosti. Udeleženci hkrati pridobivajo nove spretnosti ter spoznavajo nove kulture in načine življenja, kar je izkušnja, ki lahko spremeni življenje.

Poleg pripravljenosti na nesreče in pomoči po nesrečah lahko projekti zajemajo številna druga področja, kot so: spodbujanje enakosti spolov, zaščita žensk in otrok, zaščita beguncev in notranje razseljenih oseb, zaščita migrantov brez dokumentov, blažitev posledic podnebnih sprememb, izboljšanje prehranske varnosti itd.

Izbirate lahko med individualnimi prostovoljskimi aktivnostmi in skupinskim prostovoljstvom za krajše ali daljše obdobje.

Individualne prostovoljske aktivnosti

 • Trajajo lahko od 2 do 12 mesecev.
 • Velja polni delovni čas (od 30 do 38 ur na teden). 
 • Omogočajo, da vsak dan izvajate naloge za podporo dejavnostim, ki jih izvaja organizacija gostiteljica, ki je organizacija, dejavna na področju humanitarne pomoči.
 • So „čezmejne“ – tj. v drugi državi, v kateri živite – ter potekajo v tretji državi, kjer se izvajajo dejavnosti in operacije humanitarne pomoči.

Skupinsko prostovoljstvo 

Če ne morete sodelovati daljši čas, vendar kljub temu želite pomagati, je na voljo skupinsko prostovoljstvo:

 • Traja lahko od 2 tednov do 2 mesecev.
 • Velja polni delovni čas (od 30 do 38 ur na teden).
 • Sodelujete z mladimi iz najmanj 2 različnih držav.
 • V skupini je od 5 do 40 prostovoljcev, ki jih izberejo podporne in gostiteljske organizacije. 
 • Poteka v tretji državi, kjer se izvajajo dejavnosti in operacije humanitarne pomoči.

Podporne in gostiteljske organizacije

Če boste izbrani za odhod v tujino zaradi prostovoljstva na področju humanitarne pomoči, bodo sodelovale vsaj tri organizacije:

 • Vsaj dve podporni organizaciji iz različnih držav članic EU ali tretjih držav, pridruženih programu (Islandija, Lihtenštajn, Turčija in Republika Severna Makedonija). Te organizacije vam bodo pomagale pri pripravi na izkušnjo v tujini. 
 • Vsaj ena gostiteljska organizacija s sedežem v tretji državi, ki ni pridružena programu ter v kateri se izvajajo dejavnosti humanitarne pomoči in ne potekajo oboroženi spopadi. Ta organizacija vas bo spremljala med vašimi prostovoljskimi aktivnostmi v tujini. 
 • Prve priložnosti naj bi bile objavljene v drugem četrtletju leta 2023. Pripravljamo več informacij.   

Kdo je lahko prostovoljec?

V prostovoljske aktivnosti evropske solidarnostne enote se lahko vključijo osebe, stare 18–30 let (do 35 let za prostovoljstvo na področju humanitarne pomoči), ki zakonito prebivajo v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu (Islandija, Lihtenštajn, Turčija in Republika Severna Makedonija), in ki so registrirane na portalu evropske solidarnostne enote.

Kateri stroški se krijejo?

 • Zavarovani ste z dopolnilnim zavarovanjem.
 • Dostopate lahko do številnih podpornih storitev, denimo jezikovne podpore in usposabljanja.
 • Osnovni stroški (potovanje do kraja dejavnosti in nazaj, nastanitev in hrana).
 • Prejeli boste tudi manjše nadomestilo za osebne izdatke. 
 • Za osebe s posebnimi potrebami (npr. invalidnost) se lahko krijejo tudi ti stroški.

Postopek registracije

Prijavite se lahko tukaj in izrazite zanimanje za prostovoljstvo na področju humanitarne pomoči. Prostovoljske aktivnosti na področju humanitarne pomoči bodo potekale od leta 2023. Pred začetkom prostovoljske aktivnosti bodo morali prostovoljci uspešno opraviti samoocenjevanje ter spletno in osebno usposabljanje.

/!\ Prijava v enoto ni zagotovilo, da boste sodelovali v dejavnosti.