Skip to main content

Euroopan solidaarisuusjoukot

VAHVOJA YHDESSÄ

Humanitaarisen avun vapaaehtoistoiminta

Vuoden 2022 alusta alkaen Euroopan solidaarisuusjoukot avaavat ovensa maailmalle ja tarjoavat uusia mahdollisuuksia kansainväliseen vapaaehtoistoimintaan, jolla tuetaan EU:n ulkopuolisissa maissa meneillään olevia humanitaarisia avustusoperaatioita.

Hankkeet ovat erinomainen tilaisuus toimia aktiivisena kansalaisena ja osoittaa solidaarisuutta EU:n ulkopuolisten maiden asukkaille, jotka ovat kohdanneet humanitaarisia kriisejä tai joiden on parannettava valmiuksiaan mahdollisten tulevien katastrofien varalta. Vapaaehtoisena opit uusia taitoja sekä pääset tutustumaan eri kulttuureihin ja elämäntapoihin – tällainen kokemus voi muuttaa elämäsi!

Hankkeisiin voi kuulua paljon muutakin kuin katastrofeihin valmistautumista ja niiden jälkeistä avustamista. Voit mm. osallistua sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen sekä naisten ja lasten, kansainvälisten ja maansisäisten pakolaisten sekä paperittomien maahanmuuttajien oikeuksien suojeluun, ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämiseen tai elintarviketurvan parantamiseen.

Voit valita osallistutko yksilölliseen vapaaehtoistoimintaan vai vapaaehtoistoimintaan tiimeissä sekä vapaaehtoisjaksosi keston.

Yksilöllinen vapaaehtoistoiminta

 • Toiminta voi kestää 2–12 kuukautta.
 • Toiminta on täysipäiväistä (30–38 tuntia viikossa). 
 • Saat mahdollisuuden osallistua humanitaarisen avun alalla toimivan isäntäorganisaation päivittäiseen toimintaan.
 • Toiminta on rajatylittävää – työskentelet oman asuinmaasi ulkopuolella – ja tapahtuu sellaisessa EU:n ulkopuolisessa maassa, jossa on meneillään humanitaarisia avustustoimia ja -operaatioita.

Vapaaehtoistoiminta tiimeissä 

Jos et voi sitoutua pitkäksi ajaksi, mutta haluat kuitenkin auttaa, voit harkita vapaaehtoistoimintaa tiimissä.

 • Toiminta voi kestää kahdesta viikosta kahteen kuukauteen.
 • Toiminta on täysipäiväistä (30–38 tuntia viikossa).
 • Toimintaan osallistuu ihmisiä vähintään kahdesta maasta.
 • Ryhmään kuuluu 5–40 tuki- ja isäntäorganisaatioiden valitsemaa vapaaehtoista. 
 • Toiminta tapahtuu sellaisessa EU:n ulkopuolisessa maassa, jossa on meneillään humanitaarisia avustustoimia ja -operaatioita.

Tuki- ja isäntäorganisaatiot

Jos sinut valitaan ulkomaille humanitaarisen avun vapaaehtoistyöhön, mukana on vähintään kolme organisaatiota:

 • Vähintään kaksi tukiorganisaatiota eri EU-maista tai ohjelmaan assosioituneista kolmansista maista (Islanti, Liechtenstein, Pohjois-Makedonia ja Turkki). Nämä organisaatiot auttavat sinua valmistautumaan toimintaasi ulkomailla. 
 • Vähintään yksi isäntäorganisaatio, joka on sijoittautunut ohjelmaan assosioitumattomaan kolmanteen maahan, jossa ei ole käynnissä kansainvälisiä tai maan sisäisiä aseellisia konflikteja ja jossa toteutetaan humanitaarisen avun toimia. Tämä organisaatio tukee sinua ulkomaan vapaaehtoistoiminnan aikana. 
 • Ensimmäiset mahdollisuudet on tarkoitus julkaista vuoden 2023 toisella neljänneksellä. Lisätietoja julkaistaan myöhemmin.   

Kuka voi ryhtyä vapaaehtoiseksi?

Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoistoimintaan voivat osallistua 18–30-vuotiaat nuoret (humanitaarisen avun vapaaehtoistoimintaan 18–35-vuotiaat), jotka oleskelevat laillisesti EU-maassa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa (Islanti, Liechtenstein, Pohjois-Makedonia tai Turkki) ja jotka ovat rekisteröityneet Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalissa.

Mitä vapaaehtoiselle tarjotaan?

 • Saat täydentävän vakuutuksen.
 • Sinulle tarjotaan tukipalveluja, kuten kielivalmennusta ja koulutusta.
 • Peruskulusi korvataan (matkakustannukset, majoitus ja ateriat).
 • Saat myös pienen avustuksen henkilökohtaisiin menoihin. 
 • Jos sinulla on erityisiä tarpeita (esim. vammaisuuteen liittyen), myös niiden kustannukset saatetaan korvata.

Miten voin ilmoittautua?

Ilmoittaudu tästä ja ilmaise kiinnostuksesi humanitaarisen avun vapaaehtoistoimintaan. Humanitaarisen avun alan vapaaehtoistoiminta alkaa vuonna 2023. Ennen vapaaehtoistoimintaan osallistumista vapaaehtoistyöntekijöiden on läpäistävä itsearviointi sekä verkko- ja henkilökohtainen koulutus.

/!\ Euroopan solidaarisuusjoukkoihin rekisteröityminen ei takaa, että pääset osallistumaan toimintaan.