Skip to main content

Euroopan solidaarisuusjoukot

VAHVOJA YHDESSÄ

Taustaa

Monenlaiset organisaatiot voivat hakea Euroopan solidaarisuusjoukoilta rahoitusta yhteiskunnallisesti hyödyllisiä hankkeita varten. Solidaarisuusjoukot tekevät yhteistyötä esimerkiksi seuraavilla aloilla toimivien organisaatioiden kanssa:

 • demokraattiseen osallistumiseen kannustaminen
 • sosiaalisen syrjäytymisen torjuminen
 • luonnonsuojelu
 • terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
 • koulutuksen ja kouluttautumisen edistäminen
 • työskentely maahanmuuttajayhteisöjen parissa 
 • valmiuksien ja selviytymiskyvyn vahvistaminen haavoittuvissa tai katastrofista kärsivissä yhteisöissä sellaisilla EU:n ulkopuolisten maiden alueilla, joissa on meneillään humanitaarisia avustustoimia
 • katastrofivalmiuden parantaminen ja katastrofiriskien vähentäminen näillä alueilla.

Jos hanke hyväksytään, organisaatio voi etsiä hankkeeseen sopivia 18–30-vuotiaita nuoria (humanitaarisen avun vapaaehtoistoiminnassa 18–35-vuotiaita) Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalista. Organisaatio voi myös itse julkaista portaalissa ilmoituksen hankkeessa avautuvista tehtävistä. 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen rahoituksesta on organisaatiolle monenlaista hyötyä. Organisaatio voi

 • tehostaa toimintaansa
 • hyötyä motivoituneiden ja innokkaiden nuorten taidoista ja ideoista
 • tarjota nuorille mielekkäitä oppimiskokemuksia ja saada heitä toimintansa piiriin
 • saada uusia näkemyksiä päivittäiseen toimintaansa
 • lujittaa yhteyksiään paikallisyhteisön kanssa. 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen tukema toiminta:

Vapaaehtoistyön toimintalohko

 • vapaaehtoistoiminta

– yksilöllinen
– tiimityö
– vapaaehtoistiimit ensisijaisilla aloilla

 • solidaarisuushankkeet
 • vapaaehtoistoiminta Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukoissa (humanitaarisen avun vapaaehtoistoiminta) sellaisilla EU:n ulkopuolisten maiden alueilla, joissa on meneillään humanitaarisia avustustoimia.