Skip to main content

Európsky zbor solidarity

Sila jednoty

Informácie

Ak vaša organizácia spĺňa podmienky oprávnenosti, môže požiadať o financovanie z Európskeho zboru solidarity na rozvoj projektov, z ktorých budú mať prospech jednotlivé komunity i spoločnosť ako celok. Spolupracujeme s celým radom organizácií pôsobiacich v oblastiach, medzi ktoré patria:

 • podpora demokratickej participácie,
 • boj proti sociálnemu vylúčeniu,
 • ochrana prírody,
 • podpora zdravia a pohody,
 • podpora vzdelávania a odbornej prípravy,
 • práca s komunitami migrantov, 
 • posilňovanie kapacity a odolnosti zraniteľných komunít alebo komunít zasiahnutých katastrofou v regiónoch tretích krajín, v ktorých prebiehajú činnosti a operácie humanitárnej pomoci,
 • zvyšovanie pripravenosti na katastrofy a znižovanie rizika vzniku katastrof v týchto regiónoch.

Ak sa váš projekt schváli, získate na portáli Európskeho zboru solidarity prístup k skupine motivovaných mladých ľudí vo veku od 18 do 30 rokov (resp. do 35 rokov v prípade dobrovoľníctva v oblasti humanitárnej pomoci). Vaša organizácia bude môcť informovať o príležitostiach alebo vyhľadávať a kontaktovať potenciálnych účastníkov. 

Financovanie z Európskeho zboru solidarity má pre vašu organizáciu niekoľko výhod. Dokáže:

 • vám umožniť, aby ste urobili viac,
 • vám pomôcť využiť zručnosti a nadšenie veľmi motivovaných mladých ľudí,
 • vám umožniť vytvoriť si väzby s mladými ľuďmi tak, že im poskytnete zmysluplnú vzdelávaciu skúsenosť,
 • priniesť nové nápady do každodennej práce vašej organizácie,
 • vytvoriť silnejšie väzby s miestnou komunitou. 

Z Európskeho zboru solidarity možno podporovať:

Dobrovoľníctvo

 • Dobrovoľnícke činnosti

– individuálne,
– tímové,
– dobrovoľnícke tímy v oblastiach s vysokou prioritou.

 • Projekty v oblasti solidarity
 • Dobrovoľnícka činnosť v rámci Európskeho dobrovoľníckeho zboru pre humanitárnu pomoc (dobrovoľníctvo v oblasti humanitárnej pomoci) v regiónoch tretích krajín, v ktorých prebiehajú činnosti a operácie humanitárnej pomoci