Skip to main content

Európsky zbor solidarity

Sila jednoty

IT nástroj – Portál pre organizácie (PASS)

Cieľom tejto stránky je pomôcť vašej organizácii pri hľadaní a nábore účastníkov Európskeho zboru solidarity v súvislosti s činnosťami, ktoré plánuje realizovať.

Vaša organizácia musí byť najprv schválená v rámci jedného z programov EÚ spojených s Európskym zborom solidarity.

Po schválení máte jednu z možností opísaných nižšie, ako začať používať portál pre organizácie (PASS) v závislosti od programu, na ktorom sa vaša organizácia zúčastňuje.

  1. Má vaša organizácia platnú značku kvality (ESC50 alebo ESC52)? Ak áno, zamestnanci uvedení v rozhodnutí o udelení značky kvality môžu automaticky získať prístup k portálu pre organizácie cez svoje existujúce používateľské konto EU Login. Vaša organizácia si môže overiť, ktorí zamestnanci sú uvedení v spomínanom rozhodnutí, u svojej národnej agentúry.
  2. Je vaša organizácia akreditovaná v rámci Európskej dobrovoľníckej služby (EDS) Erasmus+? Ak áno, zamestnanci (uvedení v akreditácii EDS) môžu automaticky získať prístup k portálu pre organizácie cez svoje existujúce používateľské konto EU Login. Vaša organizácia si môže overiť, ktorí zamestnanci sú uvedení v akreditácii EDS, u svojej národnej agentúry.
  3. Má vaša organizácia značku kvality v oblasti humanitárnej pomoci a má podpornú úlohu v niektorom z financovaných projektov dobrovoľníckej činnosti v oblasti humanitárnej pomoci? Ak áno, hlavná kontaktná osoba uvedená v projekte dobrovoľníckej činnosti v oblasti humanitárnej pomoci môže automaticky získať prístup k portálu pre organizácie cez svoje existujúce používateľské konto EU Login. Vaša organizácia si môže overiť, ktorí zamestnanci majú prístup k portálu PASS, a to kontaktovaním Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA).
  4. Je vaša organizácia oprávnená v rámci iných súvisiacich programov EÚ? Ak áno, musíte:

          1.    sa rozhodnúť, ktorí zamestnanci by mali mať povolenie na používanie portálu pre organizácie;

          2.    poskytnúť údaje o týchto zamestnancoch generálnemu riaditeľstvu Európskej komisie, ktoré je zodpovedné za program, do ktorého sa uvedená organizácia zapája;

          3.    zabezpečiť, aby každý z týchto zamestnancov mal svoj vlastný účet EU Login prepojený s jednou z e-mailových adries poskytnutých generálnemu riaditeľstvu.

Všetci oprávnení používatelia by následne mali mať prístup k portálu pre organizácie cez svoje používateľské konto EU Login, ktorým sa v systéme autentifikujú. 
/!\ Na autentifikáciu cez EU Login musia organizácie používať e-mailovú adresu prepojenú s ich akreditáciou. 

Portál pre organizácie – technická podpora a požívateľská príručka

Potrebujete pomoc s prístupom k portálu pre organizácie alebo s jeho používaním? Stiahnite si najnovšiu verziu príručky pre používateľov portálu pre organizácie, prípadne sa prihláste do portálu pre organizácie a otvorte si ju odtiaľ.