Skip to main content

Eiropas Solidaritātes korpuss

Kopā mēs varam.

IT rīks — organizācijām paredzētais portāls (PASS)

Šis rīks ir izstrādāts, lai palīdzētu jūsu organizācijai meklēt un pieņemt darbā Eiropas Solidaritātes korpusa dalībniekus, kuri iesaistās plānoto darbību īstenošanā.

Pirmkārt, jūsu organizācijai jābūt atzītai saskaņā ar kādu no ES programmām, kas saistītas ar Eiropas Solidaritātes korpusu.

Tiklīdz organizācija tiks atzīta, varēsiet izmantot kādu no turpmāk aprakstītajiem veidiem, lai sāktu izmantot organizācijām paredzēto portālu (PASS) atkarībā no tā, kādā programmā jūsu organizācija piedalās.

  1. Vai jūsu organizācijai ir kvalitātes zīme? Ja atbilde ir “Jā”, darbinieki, kas norādīti lēmumā par kvalitātes zīmes piešķiršanu, var automātiski piekļūt organizācijām paredzētajam portālam (PASS) ar savu esošo EU Login kontu. Lai pārbaudītu, kuri darbinieki norādīti minētajā lēmumā, sazinieties ar savas valsts aģentūru.
  2. Vai jūsu organizācija ir akreditēta saskaņā ar “Erasmus+” Eiropas Brīvprātīgo dienestu (EVS)? Ja atbilde ir “Jā”, darbinieki, kas norādīti EVS akreditācijā, var automātiski piekļūt organizācijām paredzētajam portālam (PASS), izmantojot savu esošo EU Login kontu. Lai pārbaudītu, kuri darbinieki ir iekļauti minētajā EVS akreditācijā, sazinieties ar jūsu valsts aģentūru.
  3. Vai jūsu organizācija ir sertificēta kā ES palīdzības brīvprātīgie? Šāda sertifikācija nozīmē, ka arī darbiniekiem, kas saistīti ar ES palīdzības brīvprātīgo programmu, izmantojot viņu esošo EU Login kontu, tiek automātiski piešķirta piekļuve organizācijām paredzētajam portālam.
  4. Vai jūsu organizācija ir atzīta saskaņā ar kādu citu saistīto ES programmu? Ja atbilde ir “Jā”, tad:

1. izlemiet, kuriem darbiniekiem vajadzētu dot atļauju izmantot organizācijām paredzēto portālu (PASS);

2. sniedziet informāciju par šiem darbiniekiem Eiropas Komisijas ģenerāldirektorātam, kas atbildīgs par programmu, ar kuru organizācija ir saistīta;

3. nodrošiniet, ka katram pilnvarotajam darbiniekam ir savs EU Login konts, kas piesaistīts ģenerāldirektorātam norādītajām e-pasta adresēm.

Visiem pilnvarotajiem lietotājiem tad būtu jāpiekļūst organizācijām paredzētajam portālam (PASS) ar savu EU Login kontu, kas tos autentificē sistēmā. 
/!\ Lai autentificētos, izmantojot EU Login, organizācijām jāizmanto e-pasta adrese, kas saistīta ar to akreditāciju. 

Organizācijām paredzētā portāla (PASS) tehniskais atbalsts un lietotāja rokasgrāmata

Jums vajadzīga palīdzība saistībā ar piekļuvi organizācijām paredzētajam portālam (PASS) vai tā izmantošanu? Lejupielādējiet organizācijām paredzētā portāla lietotāja rokasgrāmatas (PASS) jaunāko versiju. Alternatīva iespēja ir pieteikties organizācijām paredzētajā portālā (PASS) un piekļūt tam tieši.