Skip to main content

Европейски корпус за солидарност

Силата на съвместния подход

ИТ инструмент — Портал на организацията (PASS)

Целта е да се помогне на вашата организация да търси и набира участници в Европейския корпус за солидарност за дейностите, които планира да извършва.

Вашата организация трябва първо да получи разрешение по една от програмите на ЕС, свързани с Европейския корпус за солидарност.

След като получите това разрешение, следвайте една от следните възможности, за да започнете да използвате портала на организацията (PASS) в зависимост от програмата, свързана с вашата организация.

  1. Вашата организация има ли знак за качество? Ако това е така, нейните служители (посочени в решението за присъждане на знака за качество) могат автоматично да получат достъп до портала на организацията (PASS) чрез своите съществуващи профили в EU Login. Вашата организация може да проверява кои нейни служители са посочени в това решение, като се свърже с агенцията във вашата страна.
  2. Вашата организация акредитирана ли е по Европейската доброволческа служба (ЕДС) в рамките на „Еразъм+“? Ако това е така, служителите (посочени в нейната акредитация за ЕДС) могат автоматично да получат достъп до портала на организацията (PASS) чрез своите съществуващи профили в EU Login. Вашата организация може да провери кои служители са посочени в нейната акредитация за ЕДС, като се свърже с агенцията във вашата страна.
  3. Вашата организация сертифицирана ли е по линия на инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“? Това сертифициране означава, че служителите (свързани с програмата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“) също автоматично получават достъп до портала на организацията (PASS) чрез своите съществуващи профили в EU Login.
  4. Вашата организация получила ли е разрешение по някоя от другите свързани програми на ЕС? В такъв случай тя трябва:

1. да реши кои служители следва да получат разрешение да използват портала на организацията (PASS)

2. да предостави данните на тези служители на генералната дирекция на Европейската комисия, отговорна за програмата, с която организацията е свързана

3. да гарантира, че всеки от тези служители има свой профил в EU Login, свързан с електронните адреси, предоставени на генералната дирекция.

Всички упълномощени потребители следва да имат достъп до портала на организацията (PASS), като използват своя EU Login профил, с който са идентифицирани в системата. 
/!\ За целите на автентификацията чрез EU Login организациите трябва да използват електронните адреси, свързани с тяхната акредитация. 

Техническа подкрепа и ръководство за потребителите на портала на организацията (PASS)

Имате нужда от помощ по отношение на достъпа до портала на организацията (PASS) или неговото използване? Изтеглете последната версия на ръководството за потребителите на портала на организацията (PASS). Можете също така да влезете директно в портала на организацията (PASS)..