Skip to main content

Evropska solidarnostna enota

Močnejši skupaj

Informacijsko orodje – portal za organizacije (PASS)

To orodje pomaga vaši organizaciji pri iskanju in zaposlovanju udeležencev evropske solidarnostne enote za dejavnosti, ki jih namerava izvajati.

Vaša organizacija mora biti najprej odobrena v okviru enega od programov EU, povezanih z evropsko solidarnostno enoto.

Ko je bila odobrena, lahko začnete uporabljati portal za organizacije (PASS) na enega od naslednjih načinov, odvisno od programa, v katerem organizacija sodeluje.

  1. Ali ima vaša organizacija znak kakovosti? Če ga ima, lahko osebje (navedeno v sklepu o dodelitvi znaka kakovosti) samodejno dostopa do portala za organizacije (PASS) z obstoječim uporabniškim računom EU Login. Vaša organizacija lahko pri nacionalni agenciji preveri, kateri člani osebja so navedeni v sklepu.
  2. Ali je vaša organizacija akreditirana pri evropski prostovoljski službi v okviru programa Erasmus +? Če je akreditirana, lahko osebje (navedeno akreditaciji evropske prostovoljske službe) samodejno dostopa do portala za organizacije (PASS) z obstoječim uporabniškim računom EU Login. Vaša organizacija lahko pri nacionalni agenciji preveri, kateri člani osebja so navedeni v akreditaciji evropske prostovoljske službe.
  3. Ali je vaša organizacija certificirana v okviru pobude Prostovoljci EU za humanitarno pomoč? Taka certifikacija pomeni, da ima osebje (povezano s programom Prostovoljci EU za humanitarno pomoč) tudi dostop do portala za organizacijo prek svojega obstoječega uporabniškega računa EU Login.
  4. Ali je vaša organizacija odobrena na podlagi kakšnega drugega pridruženega programa EU? V takem primeru:

1. se mora odločiti, kateri člani osebja bi morali imeti dovoljenje za uporabo portala za organizacije (PASS)

2. posredovati podatke o teh članih osebja generalnem direktoratu Evropske komisije, ki je odgovoren za program, v katerem organizacija sodeluje

3. zagotoviti, da imajo ti člani osebja račun EU Login, povezan z e-naslovi, ki so bili posredovani generalnemu direktoratu

Vsi poooblaščeni uporabniki bi nato morali imeti dostop do portala za organizacije (PASS) z uporabo njihovega računa EU Login, s katerim se avtenticirajo v sistemu. 
/!\ Za avtentikacijo prek EU Login morajo organizacije uporabljati elektronski naslov, povezan z njihovo akreditacijo. 

Tehnična podpora in uporabniški priročnik za portal za organizacije (PASS)

Potrebujete pomoč pri dostopu do portala za organizacije (PASS) ali pri njegovi uporabi? Prenesite zadnjo različico uporabniškega priročnika za portal za organizacije ali se prijavite na portalu za organizacije (PASS), kjer imate neposreden dostop do priročnika.