Skip to main content

Evropska solidarnostna enota

Močnejši skupaj

Informacijsko orodje – portal za organizacije (PASS)

To orodje je namenjeno za pomoč vaši organizaciji pri iskanju in zaposlovanju udeležencev evropske solidarnostne enote za dejavnosti, ki jih namerava izvajati.

Vaša organizacija mora biti najprej odobrena v okviru enega od programov EU, povezanih z evropsko solidarnostno enoto.

Po odobritvi lahko začnete uporabljati portal za organizacije (PASS) na enega od naslednjih načinov – odvisno od programa, v katerem organizacija sodeluje.

  1. Ali ima vaša organizacija veljaven znak kakovosti (ESC50 ali ESC52)? Če ga ima, lahko osebje, navedeno v sklepu o dodelitvi znaka kakovosti, samodejno dostopa do portala za organizacije (PASS) z obstoječim računom EU Login. Vaša organizacija lahko pri nacionalni agenciji preveri, kateri člani osebja so navedeni v sklepu.
  2. Ali je vaša organizacija akreditirana pri evropski prostovoljski službi (EVS) programa Erasmus+? Če je akreditirana, lahko osebje (navedeno akreditaciji evropske prostovoljske službe) samodejno dostopa do portala za organizacije (PASS) z obstoječim računom EU Login. Vaša organizacija lahko pri nacionalni agenciji preveri, kateri člani osebja so navedeni v akreditaciji evropske prostovoljske službe.
  3. Ali ima vaša organizacija znak kakovosti humanitarne pomoči in ali ima podporno vlogo v projektu, ki se financira s prostovoljstvom na področju humanitarne pomoči? Če je tako, lahko glavna kontaktna oseba projekta prostovoljstva na področju humanitarne pomoči samodejno dostopa do portala za organizacije (PASS) z računom EU Login. Vaša organizacija lahko pri Evropski izvajalski agenciji za izobraževanje in kulturo (EACEA) preveri, kateri člani osebja imajo dostop do PASS.

Vsi poooblaščeni uporabniki bi nato morali imeti dostop do portala za organizacije (PASS) z uporabo njihovega računa EU Login, s katerim se avtenticirajo v sistemu. 
/!\ Za avtentikacijo prek EU Login morajo organizacije uporabljati elektronski naslov, povezan z njihovo akreditacijo. 

Tehnična podpora in uporabniški priročnik za portal za organizacije (PASS)

Potrebujete pomoč pri dostopu do portala za organizacije (PASS) ali pri njegovi uporabi? Prenesite zadnjo različico uporabniškega priročnika za portal za organizacije (PASS) ali se prijavite na portalu za organizacije (PASS), kjer imate neposreden dostop do priročnika.